Rocznice regionalne - 2023

915 r. pierwszej wzmianki (1108) o miejscowości Ujście, zawartej w Kronice Galla Anonima, z której wynika, że Bolesław Krzywousty zdobył na Pomorzanach zrabowany przez Gniewomira, księcia pomorskiego gród Ujście nad Notecią
610 r. nadania (1413) praw miejskich dla m. Ujście przez Władysława Jagiełłę, króla polskiego; kolejno prawa miejskie zostały potwierdzone w 1576r. przez Stefana Batorego
605 r. pierwszej wzmianki (1418) o wsi Glesno (gm. Wyrzysk)
585 r. pierwszej wzmianki (1438) o Skrzatuszu (gm. Szydłowo), nadanie przywileju lokacyjnego przez Piotra Wolfa, dzierżawcę Wałcza
645 r. pierwszej wzmianki (1378) o Jeziorkach Kosztowskich (gm. Wysoka), własność rodziny Trąbczyńskich
570 r. pierwszej wzmianki (1453) o wsi Kostrzynek (gm. Wysoka), własność rodziny Lutomskich
530 r. pierwszej wzmianki (1493) o wsi Krostkowo gm. Białośliwie
510 r. potwierdzenia (4 marca 1513) przez króla Zygmunta I Starego praw miejskich dla Piły
510 r. pierwszej wzmianki (1513) o wsi Kaczory
475 r. powstania (1538) pierwszego cechu w Pile, cechu garncarzy
445 r. najstarszego zapisu (1578) o wsi Brodna (gm. Kaczory)
445 r. pierwszej wzmianki (1578) o wsi Zelgniewo (gm. Kaczory)
135 r. śm. (ok. 1888) Antoniego Kiszewskiego, jednego z najwybitniejszych polskich pedagogów XIX w., autora podręczników do nauki języka polskiego pod zaborem pruskim, propagatora jedwabnictwa; ur. 10.06.1810 w Pile
135 r. ur. (1888) ks. Tadeusza Kopczyńskiego, organizatora białośliwskiej parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa (pierwszego proboszcza tej parafii), społecznika, patrona Komitetu Obywatelskiego Ziemi Białośliwskiej, zamordowanego w Dachau 5.02.1941
 100 r. powstania (1923) w Pile oddziału Związku Polaków w Niemczech, w Złotowie swoją siedzibę miała V Dzielnica Związku obejmująca tzw. Pogranicze i Kaszuby
130 r. "Studnia nieszczęścia" (27.05.1893), niekontrolowana erupcja wody i kurzawki w centrum miasta (obecnie al. Piastów - pl. Zwycięstwa),  wyrzuciła w górę około 165 000 m³ wody i 7 250 m³ ziemi, zniszczyła 42 domy ze 127 mieszkaniami, straty budowlane wycenione zostały na 459.412 marek 
50 r. reaktywowania gminy Białośliwie (1973) w powiecie wyrzyskim, która w obecnych granicach funkcjonuje od 1.01.1992, kiedy to wydzielono odrębną jednostkę administracyjną w Miasteczku Krajeńskim, (od 1999 gmina Białośliwie znajduje się w powiecie pilskim)
 35 r. rozpoczęcia działalności (1988) Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Pile, ul. Rydygiera 1, obecnie Szpitala Specjalistycznego im. Stanisława Staszica
 13.01 175 r. ur. (1848) w Wysokiej Antoniego Bederskiego, długoletniego dyrektora Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, zasłużonego dla polskiego bibliotekarstwa, zm. 29.03.1930; patrona Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Wysokiej od 3.05.1983
26.01
80 r. śm. (1943) Michała Kozala, błogosławionego biskupa, proboszcza krostkowskiej parafii w latach 1920-1923, ur. 25.09.1893
31.01 25 r. (1998) powstania Poradni Opieki Hospicyjnej w Pile jako niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej, udzielającego pomocy w cierpieniu ludziom chorym na nowotwory oraz ich rodzinom
 5.02 25 r. (1998) powstania Pilskiego Forum Handlowego, którego pierwszym przewodniczącym został Wojciech Młynkiewicz
7.02 75 r. (1948) zatwierdzenia przez Miejską Radę Narodową w Pile regulaminu Biblioteki Miejskiej i ustalenia wysokość kaucji za wypożyczanie książek. Pierwszą siedzibą – klasa w Szkole Zawodowej przy ul. Teatralnej. W latach 1975-1998 Wojewódzka Biblioteka Publiczna, od 1.01.1999 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Pantaleona Szumana
23.02 
75 r. (1948) uchwały Miejskiej Rady Narodowej w Pile o uznaniu Biblioteki Miejskiej za publiczną
4.03 510 r. (1513) potwierdzenia praw magdeburskich dla Piły przez Zygmunta I Starego. Na wniosek Towarzystwa Miłośników Miasta Piły dzień ten od 1998 jest obchodzony jako Dzień MIasta.
16.03 55 r. śm. (1968) kapitana Teofila Spychały, dowódcy oddziałów Powstania Wielkopolskiego w rejonie Wyrzyska, Osieka I Wysokiej, dowódcy  kompani

piechoty 61 pułku piechoty wielkopolskiej w wojnie polsko-bolszewickiej

 7.04 40 r. śm. (1983) Jerzego Kossowskiego, nauczyciela matematyki, fizyki, chemii, astronomii i języka łacińskiego, wychowawcy, wicedyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej w Pile w latach 1946-1979, ur. 8.07.1919
 22.04

65 r. (1958) powstania Pilskiej Fabryki Żarówek "Lumen", obecnie Philips Lighting Poland S.A.

3.05 40 r. nadania imienia Antoniego Bederskiego bibliotece w Wysokiej
8.05 75 r. (1948) powstania Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Wysoka im. Antoniego Bederskiego
13.05 30 r. (1993) I Pilskich Targów Promocyjnych, obecnie Wielkopolska Wystawa Gospodarcza Małych i Średnich Przedsiębiorstw
 14.05 30 r. (1993) podpisania w Pile umowy partnerskiej o współpracy między Piłą a rosyjskim Kronsztadem, miastem położonym niedaleko Sant Petersburga
27.05 "Studnia nieszczęścia" (1893), niekontrolowana erupcja wody i kurzawki w centrum miasta (obecnie al. Piastów - pl. Zwycięstwa),  wyrzuciła w górę około 165 000 m³ wody i 7 250 m³ ziemi, zniszczyła 42 domy ze 127 mieszkaniami, straty budowlane wycenione zostały na 459.412 marek
24.06 610 r. nadania (1413) praw miejskich miejscowości Ujście na mocy dokumentu wydanego przez króla Władysława Jagiełłę, od listopada 1996 r. Ujście należy do Kapituły Najstarszych Miast i Miejscowości w Polsce
28.06 70 r. śm. (1953) Jerzego Śmigielskiego, dyplomaty, kierownika Konsulatu RP w Pile w latach 1932-1934, ur. 23.09.1890
4.07 110 r. ur. Romana Zaranka (1913), rzemieślnika prowadzącego w latach 1948-1988 zakład usługowo-fotograficzny „Foto Zaranek”, dokumentalisty dziejów miasta, nestora pilskich fotografów, kronikarza wydarzeń i przemian zachodzących w mieście, pierwszego Honorowego Obywatela Miasta Piły, zm. 14.08.2001
21.07 110 r. śm. Franciszka Renkawitza (1913), proboszcza ujskiej parafii, inicjatora i budowniczego kościoła i Kalwarii Ujskiej w latach 1893-1908, ur. 21.09.1858
 22.07  65 r. (1958) otwarcia mostu na Gwdzie, obecnie Most Chrobrego
11.08 25 r. śm. (1998) Kazimierza Helona, proboszcza i organizatora parafii p.w. św. Stanisława Kostki w Pile, budowniczego Parafialnego Domu Opieki Społecznej, ur. 24.07.1939
29.08 15 r. śm. (2008) Zygmunta Borasa, historyka, nauczyciela akademickiego, prof. dr hab., badacza dziejów Piły i regionu nadnoteckiego, współtwórcy pilskiej prasy regionalnej, długoletniego redaktora naczelnego "Rocznika Nadnoteckiego", współautora monografii "Piła zarys dziejów" (1993), Obywatela Honorowego MIasta Piły, ur. 8.07.1927
5.09 110 r. ur. (1913) Borysa Schnittera, lekarza chirurga, dyrektora pilskiego szpitala w latach 1950-1960, zm. 5.08.1979
 listopad 105 r. powstania Polskiej Rady Ludowej w Pile (1918), której przewodniczącym został ks. Zygmunt Dykiert, późniejszy kapelan wojsk Powstania Wielkopolskiego
 2.12 100 r. ur. (1923) Adama Grzeszczaka, dr nauk ekonomicznych, założyciela i prezesa Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Pile, nauczyciela i dyrektora Technikum Handlowego, działacza społecznego i samorządowego, zm. 17.06.1985
18.12 105 r. ur. (1918) Zofii Narkiewicz, bibliotekarki, wieloletniej dyrektorki Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile, zm. 7.09.1981
27.12 105 r. (1918) wybuchu Powstania Wielkopolskiego, walkami objęte zostały częściowo obszary ob. powiatu pilskiego, m.in. Wyrzysk, Osiek, Wysoka

 

 

 

Kalendarz wydarzeń

Czerwiec 2024
Po
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30