Regionalia

 

Peter Simonstein Cullman

History of the Jewish Community of Schneidemühl: 1641 to the Holocaust

Avotaynu, 2006

 

o. Patryk Remigiusz Jankiewicz OFMCap.

Kościół św. Antoniego w Pile

Przewodnik

Parafia rzymskokatolicka pw św. Antoniego Padewskiego, 2009

 

Paweł M. Owsianny (red.)

Rynna Jezior Kuźnickich i rezerwat przyrody Kuźnik.  Bioróżnorodność, funkcjonowanie, ochrona i edukacja

Muzeum Stanisława Staszica, 2009

 

Marek Fijałkowski, Tomasz Wola

Z dziejów Kościoła Ewangelickiego w Pile

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Pile, 2009

 

Zygmunt Strenczak

Bramy piekieł

Sybirackie wspomnienia

Zakład Poligraficzno-Wydawniczy "M-DRUK" Janusz Muszyński, 2009

 

Jerzy Utkin

Czas milczenia

Wydawnictwo Media Zet, 2009

 

red. Waldemar Handke, Jarosław Wąsowicz SDB

Nie można uśmiercić nadziei. Reminiscencje śmierci księdza Jerzego Popiełuszki w Wielkopolsce 1984 – 1989

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciw Narodowi Polskiemu; Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży, 2009

 

Seniorzy Północnej Wielkopolski

Stowarzyszenie Pro-Senior, 2009

 

Kuźnik. Skarb pilskiej przyrody

Muzeum Stanisława Staszica w Pile, 2009

 

Roman Chwaliszewski, Edmund Wolski

Pamięć i ból. Wrzesień 1939 roku na ziemi pilskiej

Wydawnictwo Media Zet, 2009

 

Bogusław Urlik

Misiu. Fraszki damsko-męskie

Instytut Wydawniczy "Świadectwo", 2009

 

Jerzy Utkin

Niech mnie piekło pochłonie. Poemat historyczno-fantastyczny

Towarzystwo Miłośników Miasta Piły, 2009

 

Przeżyte, zasłyszane, utrwalone ... przez seniorów - studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Uniwersytet Trzeciego Wieku, 2009

 

Tomasz Perlicjan

Życie sztuką

teatr, malarstwo, poezja

Drukarnia Waldemar Grzebyta, 2010

 

Wojciech Kicman

Podporucznik Jan Strosin powstaniec wielkopolski 1918/1919 z Glesna

Adam Ćwikliński, 2010

 

Bogusław Chmiel

Między przestrzenią a czasem

Związek Literatów Polskich, 2010

 

Jolanta Nowak-Węklarowa

Niepowroty

Zakład Poligraficzno-Wydawniczy "M-DRUK" Janusz Muszyński, 2010

 

Ewelina Wyrzykowska

Powrót Lady Łazarz

Stowarzyszenie Open Art, 2010

 

Marek Fijałkowski

Piła na fotografiach Romana Zaranka

Zakład Poligraficzny Henryk Górowski, 2010

 

Tadeusz Wyrwa-Krzyżański

Wenflony i żywe rusztowania

Wydawnictwo Książkowe IBIS, 2010

 

Mieczysław Ślesicki

Kopuła

Instytut Wydawniczy "Świadectwo", 2010

 

Jerzy Utkin

Chwiejnym krokiem przez bagno

Instytut Wydawniczy "Świadectwo", 2011

 

Edmund Wolski (red.)

Powiat pilski

Wydawnictwo Media, 2011

 

Mateusz Kabatek, ks. Robert Kulczyński SDB

Lotnicza historia Ziemi Pilskiej

1910-1945

Stratus s.c., 2011

 

Obecność i ślad czyli rzecz o pilanach wartych spotkania

Stowarzyszenie Przyjaciół Festiwalu Nauki, 2011

 

Wojciech Kicman

Franciszek Toboła

Powstaniec wielkopolski i śląski

Pierwszy prezydent Piły

Wojciech Kicman, 2012

 

 

 

Maciej Usurski

Kamienica Wiecka (1912-2012)

PH WPHW Spółka z o.o., 2012

 

Zuzanna Przeworska, Jan Arski (oprac., wyb., red.)

Ścieżki od Agnieszki

Wydawnictwo Media Zet, 2012

 

Jerzy Utkin

Pod żadną gwiazdą

(Utwory wybrane z lat 1992-2008)

Wydawnictwo Media Zet, 2012

 

Wilhelm Heinrich Schmidt

Z Twierdzy Piła do rosyjskiej niewoli

Wydawnictwo POMOST, 2012

 

Zuzanna Przeworska (wyb., oprac.)

Z głową w chmurach

Antologia Młodych Twórców z Klubu Literackiego "Pegazik" Młodzieżowego Domu Kultury "Iskra" w Pile

Wydawnictwo Media Zet, 2012

 

Bogusław Chmiel

Barwy życia

Związek Literatów Polskich, 2012

 

Wojciech Kicman

Tadeusz Jerzy Wolnowski

geolog górniczy

1946-2010

nakł. Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, 2012

 

Marek Kulec (wstęp)

Niezapominanie

PWSZ, 2012

 

Wiesława Pyrcz

O misiach i o niedźwiadkach

Wydawnictwo Pliszka Wiesława Pyrcz, 2012

 

Stanisław Neumert 

Na 102

Nadnoteckie Echa, [2012}

 

 

ks. Tadeusz Ceynowa (red.)

40-lecie Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej 1972-2012

Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego - Koszalin, Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy - Radom, 2012

 

Anna Dalia Słowińska

Co ja tu robię?

Wydawnictwo POLIGRAF, 2012

 

Zygmunt Kulesiewicz

Polonijna Kazachiada

Wydawnictwo Media Zet, 2012

 

 

Edmund Wolski (red., tekst)

Ujście 1900 - 1950: pół wieku na starych fotografiach

Wydawnictwo "Media" Edmund Wolski, 2012

 

Jerzy Utkin

Kat wybacza ofiarom

Wydawnictwo Media Zet, 2013

 

Marek Fijałkowski (red.)

Zarys dziejów Piły w latach 1945-2000

Gmina Piła, 2013

 

Rafał Ruta, Maciej Usurski

Było takie miasto

Piła na dawnych kartach pocztowych 1896-1944

Muzeum Stanisława Staszica, 2013

 

Tadeusz Wyrwa-Krzyżański

Miary do trumny

Biuro Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych, 2013

 

 

 

Anna Dalia Słowińska

Przemaluj ten obraz!

Wydawnictwo My Book, 2013

 

Mirosława Rutkowska-Krupka

Piła: pięć wieków rozwoju

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica, 2013

 

Edwin Klessa

Pamiętnik z internowania

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2013

 

 

Ujście przez wieki, szkice z historii miasta

Wydawnictwo "Media" Edmund Wolski, 2013

 

Jerzy Utkin

Listy z kraju obłąkanych

Wydawnictwo Media Zet Zuzanna Przeworska, 2013

 

Anna Dalia Słowińska

Samotność w pułapce  

Wydawnictwo internetowe e-bookowo, 2013

 

Edmund Wolski

Ujście: miasto i gmina na fotografiach 1951-2013

Wydawnictwo "Media" Edmund Wolski, 2013

 

Anna Fons

Inside stories

Anna Fons, 2013

 

 

Anna Dalia Słowińska

Samotność w pułapce  

Wydawnictwo internetowe e-bookowo, 2013

 

Tadeusz Matraszek

Tajny rozkaz

Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana Michalskiego, 2013

 

Krystyna Fatyga

Bez makijażu

Wydawnictwo Media Zet Zuzanna Przeworska, 2014

 

Zuzanna Przeworska, Jan Arski (wybór, oprac. i red.)

Ja i Agnieszka

Utwory Agnieszki Bartol i laureatów XII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Agnieszki Bartol dla Dzieci i Młodzieży "Ja i mój świat"

Fundacja Literacka im. Agnieszki Bartol, Wydawnictwo Media Zet Zuzanna Przeworska, 2014

 

Edyta Kin

Bajki o Pile

ELSO, 2014

 

Zygmunt Strenczak

Człowiek człowiekowi wilkiem: homo homini lupus, zbrodnia katyńska, deportacje, rzeź wołyńska, wspomnienia

Zakład Poligraficzno-Wydawniczy "M-DRUK" Janusz Muszyński, 2014

 

 

Jerzy Utkin

Paragrafy krzywdy

Wydawnictwo Media Zet Zuzanna Przeworska, 2014

 

Jerzy Utkin

Nikt nie woła

Instytut Wydawniczy "Świadectwo", 2014

 

 

Pilanie rocznik 1940

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica, 2014

 

Bogusław Chmiel

W matni świata

Związek Literatów Polskich, 2015

 

Edmund Muscari Czynszak

W sieci czasu

Wydawnictwo Media Zet Zuzanna Przeworska, 2015

 

Jerzy Utkin

Samotność liścia

(Utwory wybrane z lat 1992-2013)

Instytut Wydawniczy "Świadectwo", 2015

 

Maciej Usurski, Rafał Ruta, ks. Robert Kulczyński SDB

Piła na zdjęciach lotniczych 1914-1945

Biblioteczka Pilska, 2015

 

Zuzanna Przeworska (wybór i oprac.)

Zderzenie. Nowa antologia poezji i prozy twórców z Klubu Literackiego "Pegazik" MDK "Iskra" w Pile

Wydawnictwo Media Zet Zuzanna Przeworska, 2016

 

Edmund Muscari Czynszak

Zapisane na ścianie

Wydawnictwo Media Zet Zuzanna Przeworska, 2016

 

Jarosław Bączyk

Armie za drutami. Jeńcy wojenni na terenie prowincji poznańskiej (1914-1918)

Wielkopolskie Muzeum Niepodległości, 2016

 

Jerzy Utkin

Noże myśliwskie Polski i Europy

Bellona, 2016

 

Marian Encminger, Jadwiga Kieruj,

Jolanta Załachowska (oprac., wybór)

Jest na mapie mała kropka...

Kaczory i okolice

Stowarzyszenie Przyjaciół Kaczor i Okolic, 2016

 

Zuzanna Przeworska, Jan Arski (wybór, oprac. i red.)

Agnieszka i Pegaz.

Utwory Agnieszki Bartol i laureatów XIII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Agnieszki Bartol "Ja i mój świat"

Fundacja Literacka im. Agnieszki Bartol, Wydawnictwo Media Zet Zuzanna Przeworska, 2016

 

Krystyna Fatyga

Flow

Wydawnictwo Media Zet Zuzanna Przeworska, 2017

 

Waldemar Jagliński

Horyzonty

Wydawnictwo Media Zet Zuzanna Przeworska, 2017

 

Arno Giese

Na pilską nutę…

Spacerkiem po muzycznej Pile

Psychoskok, 2017

 

 

Peter Simonstein Cullman

Agnieszka Kin (przekład), Paweł Śpiewak (wstęp)

Historia Żydów w Pile

History of the Jewish Community of Schneidemühl: 1641 to the Holocaust

(Historia Gminy Żydowskiej z Piły od roku 1641 do Holokaustu)

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Effata, 2017

 

Piete Kuhr

Joanna Kościelnik-Mańczak, Wiesława Szczygieł (tłum.)

...znów się tam spotkamy!

Wojenny dziennik dziewczynki 1914-1918

Muzeum Stanisława Staszica, 2017

 

Wojciech Kicman, Marzena Rybarczyk

Powstańcy wielkopolscy 1918/1919 mieszkańcami gminy Ujście

Ujski Dom Kultury, 2017

 

Wojciech Kicman

Powstańcy wielkopolscy 1918/1919 mieszkańcami Piły

Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. Koło nr 9 im. kpt. Teofila Spychały, 2017

 

Edmund Muscari Czynszak

Dopełnienie

Wydawnictwo Media Zet Zuzanna Przeworska, 2017

 

ks.Robert Kulczyński SDB (red.)

IV Eskadra Wielkopolska

(15. Eskadra Myśliwska)

25.V.1919-29.VIII. 1921

Gretza-Robert Gretzyngier, 2018

 

Laura Chuchla

Spowiadam się

Wydawnictwo Media Zet Zuzanna Przeworska, 2018

 

Maciej Usurski

Obóz jeniecki w Pile 1914-1919. Wystawa

Muzeum Stanisława Staszica, 2018

 

Maciej Usurski (red.)

Obóz jeniecki w Pile 1914-1919. Wspomnienia jeńców

Muzeum Stanisława Staszica, 2018

 

Mieczysław Ślesicki

Brukselski trop

Wydawnictwo Internetowe E-bookowo, 2018

 

Monika Parda

Przebudzenia

Wydawnictwo Media Zet Zuzanna Przeworska, 2018

 

Krystyna Lemanowicz

Osaczenie. Polski Wołyń w ogniu nienawiści

Wydawnictwo Media Zet Zuzanna Przeworska, 2018

 

Marek Przybyłowicz

Czas zemsty

Wydawnictwo Muza, 2018

 

Edmund Muscari Czynszak

Z dotykiem jesieni

Miniatura, 2018

 

Janusz Marszałek

Bursztynowy szlak. Legenda o Pile

Kameleon Colours Arkadiusz Knap, 2018

 

ks. Jarosław Wąsowicz SDB

Sektor Polska. Kibice, historia, patriotyzm

PATRIA MEDIA Adam Chmielecki, 2018

 

Edmund Muscari Czynszak

W tonacji ha-iku

Wydawnictwo Media Zet Zuzanna Przeworska, 2019

 

Andrzej Jan Rubik

Alibi

Wydawnictwo Media Zet Zuzanna Przeworska, 2019

 

Arno Giese

Pilanie podwodnego świata

Psychoskok, 2019

 

Jerzy Utkin

Gdy zaśnie sumienie

Instytut Wydawniczy "Świadectwo", 2019

 

Edmund Muscari Czynszak

Bez trzymanki

Miniatura, 2019

 

Słowińska Anna Dalia

Kleszcze

Wydawnictwo E-bookowo, 2019

 

Kalendarz wydarzeń

Czerwiec 2022
Po
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30