Prace magisterskie

 • Andrzejewska Alicja: Działalność kulturalno-oświatowa ludności polskiej na Ziemi Złotowskiej w okresie międzywojennym. 
  Szczecin 1980, M
 • Ankowska Gertruda: Opieka i wychowanie dziecka w rodzinie młodej.
  Słupsk 1981, M
 • Banaczkowska Małgorzata: Wał Pomorski wczoraj i dziś. 
  Łowicz 1998, M
 • Barasińska Barbara: Historiografia Ziemi Nadnoteckiej w okresie po II wojnie światowej.
  Poznań 1982, M
 • Bąk Roman: Budownictwo wiejskie dawne i nowe w Puszczy Noteckiej.
  Poznań 1983
 • Belter Iwona: Powstanie i działalność Konsulatu RP w Pile w latach 1922-1939.
  Słupsk 1999, M
 • Biała Zenobia: Reformacja i kontrreformacja na Ziemi Złotowskiej. 
  Poznań 1975, M
 • Bochan Maria: Towarzystwo Czytelń Ludowych w dawnych powiatach chodzieskim i czarnkowskim na tle dziejów Ziemi Nadnoteckiej.
  Bydgoszcz 1982, M
 • Bogucki Dominik, Szawluga Przemysław: Wpływ restrukturyzacji Zakładu Przemysłu Ziemniaczanego na ilość emitowanych zanieczyszczeń do środowiska. 
  Piła 2004, D
 • Bonikowska Grażyna: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Gołańczy w latach 1946-1982.
  Poznań 1983, M
 • Brodzka Danuta: Polska prasa i książka na tzw. Pograniczu w latach 1919-1939.
  Łódź 1959, M
 • Bulkiewicz Lidia: Monografia Ziemi Złotowskiej w latach 1914-1920. 
  Toruń 1984, M
 • Chmielewska Maria: Działalność Oddziału dla Dzieci i Młodzieży WBP [Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej] w Pile oraz próba oceny stosowanych form i metod pracy.
  Poznań 1988, D
 • Chmielewski Władysław: Dojazdy do pracy w Chodzieskich Zakładach Porcelany i Porcelitu w Chodzieży.
  Poznań 1979, D
 • Chmielewski Władysław: Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia w województwie pilskim w latach 1976-1985.
  Poznań 1987, M
 • Cholewińska Alina: Autentyzm i fikcja a świadomość odbiorcy wirtualnego na podstawie wybranych utworów Tadeusza Siejaka.
  Bydgoszcz 1996, M
 • Chwaliszewski Wiesław: Dzieje Łobżenicy 1920-1939.
  Bydgoszcz 1998, M
 • Chwiłkowska Małgorzata: Zjawisko alkoholizmu w percepcji uczniów szkół średnich.
  Słupsk 1998, M
 • Chylińska Honorata: Rola książki i biblioteki w zachowaniu polskiej odrębności narodowej na Ziemi Złotowskiej w latach 1919-1939.
  Poznań 1980, M
 • Cuper Bogumiła: Dzieje Biblioteki Publicznej Gminy Złotów im. ks. dr Bolesława Domańskiego z siedzibą w Radawnicy w latach 1949-1980.
  Bydgoszcz 1983, M
 • Czaszyński Adam: Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna dzieci i młodzieży szkolnej województwa pilskiego w latach 1979 i 1989.
  Warszawa 1993, M
 • Daszkiewicz Justyna: Stare i nowe osadnictwo Puszczy Noteckiej. 
  Poznań 1983
 • Dembiński Marek, Krzemiński Roman: Analiza płynności zatrudnienia w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Pile w latach 1980-1987.
  Poznań 1988, D
 • Drop Kamila: Morfologiczne i dymorficzne zróżnicowanie chłopców uczących się w Technikum Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Pile. 
  Szczecin 1999, M
 • Dutkiewicz Iwona: Książka w życiu i działalności Stanisława Staszica.
  Wrocław 1979, M
 • Dzięcioł Tadeusz: Czytelnicy Biblioteki Miejskiej w Pile. 
  Poznań 1969, M
 • Dziubakiewicz Andrzej: Biznes plan rozwoju telekomunikacji w województwie pilskim (Zakład Telekomunikacji Piła).
  Szczecin 1994, D
 • Etel Lech: Kształtowanie się zaopatrzenia rynku wiejskiego w dobra konsumpcyjne rejonu miasta Wałcza. 
  Poznań 1984, M
 • Etel Lech: Rozrachunek wewnątrzsklepowy jako metoda zarządzania jednostkami operatywnymi (na przykładzie Domu Handlowego WZSR "SCH" Piła Zakładu Gospodarczego w Wałczu).
  Piła 1981, D
 • Fryza Małgorzata: Migracje jako czynnik zmiany kulturowej (na przykładzie Puszczy Notecko-Warciańskiej).
  Poznań [b.r.], M
 • Flens-Nowacka Aleksandra: Kulturotwórcza rola teatru w pobudzaniu aktywności i świadomości społecznej.
  Bydgoszcz 2001, D
 • Gapińska Elżbieta: Gospodarka zasobami mieszkaniowymi Pilskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w opinii jej użytkowników.
  Poznań 1997, M
 • Gapińska Elżbieta: Rekrutacja pracowników w Zakładzie Komunikacji Miejskiej w Pile w latach 90-tych.
  Poznań 1995, D
 • Grajkowska Leokadia: Biblioteka Klasztorna Cystersów w Wągrowcu.
  Wągrowiec 1982, M
 • Grajkowska Leokadia: Przyczynek do katalogu opatów łeknieńsko-wągrowieckich.
  Wągrowiec 1984, M
 • Grzeszczak Adam: Hałas zewnętrzny oddziaływujący na budynki szkół ponadpodstawowych na terenie miasta Piły.
  Bydgoszcz 1978, M
 • Iwanicka Aleksandra: Charakterystyka i przydatność zbiorów Muzeum Stanisława Staszica w Pile.
  Poznań 1987, M
 • Iwanicka Aleksandra: Skutki zmian w gospodarce finansowej Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Pantaleona Szumana w Pile w latach 1996-2000.
  Szczecin 2002, M
 • Janicki Bogusław: Zatrudnienie kadr kwalifikowanych w rolnictwie uspołecznionym województwa pilskiego w latach 1975-1980.
  Poznań 1980, M
 • Jarka Krystyna: Rentowność handlu w województwie pilskim i jej uwarunkowania.
  Poznań 1988, M
 • Jasiecka Joanna: Subkultury młodzieżowe na terenie powiatu pilskiego na podstawie badań przeprowadzonych na terenie miasta Piły i Chodzieży. 
  Słupsk 2000, M
 • Jułga Zofia: Gminny Ośrodek Kultury jako centrum kultury (analiza porównawcza wybranych GOK w województwie pilskim).
  Bydgoszcz 1977, M
 • Kalinowska Gizela: Problematyka województwa pilskiego na łamach "Gazety Zachodniej" i "Trybuny Ludów".
  Bydgoszcz 1980, M
 • Kalinowski Ryszard: Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji drogowej w świetle orzecznictwa byłego Sądu Powiatowego w Złotowie. 
  Toruń 1976, M
 • Kamiński Tomasz: Działalność Dyskusyjnego Klubu Filmowego przy Wojewódzkim Domu Kultury w Pile.
  Poznań 1982, D
 • Kemnitz Barbara: Zjednoczenie Ziemi Chełmińskiej z Królestwem Polskim w XV wieku.
  Chełmża 1978, M
 • Kłos Eugeniusz: Czarnkowskie Przedsiębiorstwo Piwowarsko-Słodownicze Przemysłu Terenowego w Czarnkowie w okresie XXV-lecia Polski Ludowej (1945-1970).
  Poznań 1976, D
 • Kłos Eugeniusz: Kontrola rozliczeń z budżetem wybranych przedsiębiorstw przemysłowych województwa pilskiego w latach 1982-1986.
  Poznań 1987, M
 • Korczak Regina: Zainteresowania czytelnicze w świetle współczesnych badań empirycznych. 
  Gdańsk 1980, M
 • Korkowicz Aleksander: Działalność społeczno-artystyczna chóru mieszanego "Halka" przy ZNTK [Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego] w Pile w latach 1917-1977.
  Bydgoszcz 1981, M
 • Kozakiewicz Andrzej: Analiza usług w województwie pilskim w latach 1975-1989.
  Poznań 1992, M
 • Krajewska Irena: Zainteresowanie książką wśród mężczyzn w świetle analizy współczesnych badań empirycznych.
  Gdańsk 1980, M
 • Kropacz Józef: Antoni Uniechowski jako ilustrator książek.
  Bydgoszcz 1982, M
 • Król Joanna: Funkcja turystyczno-wypoczynkowa miasta Piły.
  Łódź 1998, M
 • Krzemińska Ewa: Humanizacja pracy w teorii i praktyce na przykładzie Kombinatu Budowlanego w Pile. 
  Poznań 1986, M
 • Krzemiński Zbigniew: Dyrektor a samorząd załogi (na przykładzie Przedsiębiorstwa Budownictwa Rolniczego w Wyrzysku).
  Poznań 1985, M
 • Krzysztofiak Zbigniew: Gospodarka zasobami mieszkaniowymi Pilskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Pile w latach 1976-1983. 
  Toruń 1984, M
 • Kwolek Lidia: Analiza działalności gospodarczej rzemiosła województwa pilskiego w latach 1975-1983. 
  Poznań 1984, D
 • Labenc Barbara: Perspektywy rozwoju sieci detalicznej na podstawie Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Handlu Wewnętrznego w Pile.
  Poznań 1980, M
 • Leniec Roman: Szkolnictwo województwa pilskiego w latach 1975-1985 - ciąłość i zmiana.
  Poznań 1988, M
 • Łapacz Renata: Jerzy Harasymowicz. Bibliografia podmiotowa i przedmiotowa za lata 1953-1978.
  Bydgoszcz 1982, M
 • Maciąg Alina: Działalność narodowo-politycznaks. dr Bolesława Domańskiego w latach 1918-1939. 
  Poznań 1981, M
 • Magoń Ewa: Twórczość literacka Tadeusza Wyrwy-Krzyżańskiego: bibliografia podmiotowo-przedmiotowa za lata 1968-2003.
  Poznań, Kalisz 2004, L
 • Majchrzak Tadeusz: Motel na 50 miejsc noclegowych z restauracją na 100 osób. 
  Poznań 1988, D
 • Maroszek Kamila: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Pile. 
  Piła 2005, L
 • Marszewski Ryszard: Szkolnictwo zawodowe w latach 1975-1979.
  Piła 1980, D
 • Marud Bożena: Oficyna Wydawnicza Jakuba i Janiny Mortkowiczów. 
  Poznań 1977, M
 • Maśloch Justyna: Pilski ośrodek przemysłowy. 
  Toruń 1996, M
 • Mazurkiewicz Barbara: Czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży na przykładzie Oddziału dla Dzieci i Młodzieży w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Pile. 
  Bydgoszcz 1986, M
 • Mierzejewski Donat: Rola Muzeum im. Stanisława Staszica w Pile w upowszechnianiu wiedzy historycznej.
  Poznań 1982, M
 • Muszyński Zygmunt: Ubytki i niedobory w handlu uspołecznionym w województwie pilskim. 
  Poznań 1979, D
 • Naskręt Włodzimierz: Urządzenia sportowe w powiecie złotowskim: ich stan, wykorzystanie, konserwacja i modernizacja. 
  Poznań 1979, D
 • Nagel Danuta: Działalność hurtowni odzieżowej Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Handlu Wewnętrznego w Pile jako przykład ogniwa handlowego między producentami towarów i handlem detalicznym. 
  Poznań 1986, D
 • Nogaj Jerzy: Ekonomiczne efekty działalności Spółdzielni Kółek Rolniczych w Wałczu w latach 1978-1980.
  Poznań 1983, D
 • Nogaj Jerzy: Reforma gospodarcza a efektywność gospodarowania Spółdzielni Usług Rolniczych w Wałczu w latach 1979-1983.
  Poznań 1985, M
 • Oblińska Joanna: Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu na przykładzie województwa pilskiego w latach 1994-1997. 
  Poznań 1999, M
 • Palluth Piotr: Przestępstwa drogowe w komunikacji lądowej popełnione w stanie nietrzeźwości na przykładzie spraw rozpatrywanych przez Sąd Rejonowy w Pile w latach 1980-1981. 
  Poznań 1984, M
 • Pankau Henryk: Budżet m. Piły, jego wpływ na rozwój gospodarki miejskiej (1955-1964. 
  Poznań 1965, M
 • Pawlak Renata: Koordynacja administracyjna handlu na przykładzie Wydziału Handlu Urzędu Wojewódzkiego w Pile.
  Poznań 1985, M
 • Pawlikowska Anna: System wynagradzania w Zakładach Sprzętu Oświetleniowego "Polam" w Pile w latach 1981-1986.
  Poznań 1987, M
 • Przybyła Marek: Adaptacja do współczesnych potrzeb centrum miasta na przykładzie Chodzieży. 
  Poznań 1987, D
 • Ptak Barbara: Poglądy naukowe i oświatowo-wychowawcze Stanisława Staszica.
  Toruń 1992, M
 • Ptaszkiewicz-Szumna Jolanta: Monografia handlu województwa pilskiego w latach 1980-1985.
  Poznań 1986, D
 • Radke Janusz: Aktywność społeczna ludzi w wieku poprodukcyjnym na przykładzie Klubu Seniora w Chodzieży.
  Bydgoszcz 1981, M
 • Reselska Edyta: Obraz regionu nadnoteckiego i miasta Piły na łamach "Rocznika Nadnoteckiego" w latach 1966-1996. 
  Lublin 1999, M
 • Rydzkowska Maria: Bibliografia Piły w latach 1945-1975.
  Koszalin 1981, D
 • Siatkowska Bogumiła: Elementy kultury - dodatkowe walory atrakcyjności turystycznej woj. pilskiego. 
  Poznań 1983, M
 • Sikorska Łucja: Czytelnictwo młodzieży starszych klas Szkoły Podstawowej w Wyrzysku. 
  Wrocław 1975, M
 • Skoczylas Roman: Prognoza zużycia energii elektrycznej w produkcji rolnej województwa pilskiego w latach 1980-1990.
  Poznań 1979
 • Sokołowski Wiesław: Podstawy materialno-finansowe działalności służby zdrowia i opieki społecznej w województwie pilskim w latach 1975-1980. 
  Piła 1982, D
 • Sokołowski Wiesław: Postawy pracowników służb społecznych zespołów opieki zdrowotnej wobec pracy na przykładzie województwa pilskiego. 
  Poznań 1984, M
 • Solarczyk Piotr: System informacyjny kierowania procesem produkcji na szczeblu wydziału. 
  Poznań 1980, M
 • Soppa Mieczysław: Współczesne przeobrażenia gospodarki rolnoczohodowlanej w Puszczy Noteckiej. 
  Poznań 1983, M
 • Splitt-Tadych Elżbieta: Biblioteki i czytelnictwo na tle działalności oświatowo-kulturalnej na Ziemi Złotowskiej w latach 1920-1939>
  Bydgoszcz 1977, M
 • Staniewska-Zątek Wanda: Fitosocjologiczna charakterystyka roślinności na terenie przyszłego ogrodu botanicznego w Pile. 
  Poznań 1977
 • Stanisławski Dariusz: Oświatowo-wychowawcza działalność Muzeum Okręgowego im. Stanisława Staszica w Pile w latach 1989-1998.
  Koszalin [b.r.], M
 • Stylo Bożena: Funkcje założone i rzeczywiste wydań sobotnio-niedzielnych "Gazety Pomorskiej" i "Gazety Zachodniej".
  Bydgoszcz [b.r.], M
 • Szczawińska Danuta: Poglądy Stanisława Staszica na sprawę chłopską i mieszczańską. 
  Bydgoszcz 2001, M
 • Szczech Renata: Dzieje parafii Róża Wielka od roku 1945 do chwili obecnej.
  Piła 1998, D
 • Szulc Henryk: Efekty współdziałania zakładów pracy z placówkami oświatowo-wychowawczymi na terenie województwa pilskiego w 1975/1978. 
  Kalisz 1979, D
 • Śmiech Danuta: Charakterystyka dojrzałości szkolnej dzieci przygotowujących się do podjęcia nauki szkolnej oraz kierunki terapii.
  Bydgoszcz 1984, M
 • Śmigielski Edmund: Rozmieszczenie sieci handlu detalicznego na terenie miasta Piły.
  Poznań 1967, M
 • Tarnowska Maria: Ruch muzyczny i jego rola w utrzymaniu polskości na terenie V Dzielnicy Związku Polaków w Niemczech w okresie międzywojennym.
  Bydgoszcz 1984, M
 • Thiel Maria: Warunki kształtowania się umiejętności, upodobań i przyzwyczajeń czytelniczych dzieci szkolnych ze szczególnym uwzględnieniem działalności Oddziału dla Dzieci i Młodzieży BPMiG w Trzciance. 
  Szczecin 1987, M
 • Tomaszewska Mirosława: Eugeniusz Paukszta 1916-1979. Bibliografia podmiotowa i przedmiotowa.
  Bydgoszcz 1983, M
 • Urbanek Mariola: Działalność pilskich chórów kościelnych w latach 1994-2003. 
  Poznań 2004, M
 • Usidus Paweł: "Solidarność" 1980-198: region - "województwo pilskie". 
  Poznań 1993, M
 • Węglicka Jadwiga: Działalność Milicyjnego Klubu Sportowego "Gwardia" przy Szkole Podoficerskiej Milicji Obywatelskiej w Pile w latach 1955-1977.
  Poznań 1978, M
 • Wielowski Henryk: Przestrzenne zróżnicowanie poziomu produkcji rolnej w indywidualnych gospodarstwach rolnych województwa pilskiego w roku 1982.
  Poznań 1984, M
 • Wierzchowski Marian: Łączność kierownictwa spółdzielni z otoczeniem.
  Radom 1977, M
 • Wilińska Zofia: Pilichromia Juliusza Makarewicza w kościele w Smogulcu.
  Poznań 1979, M
 • Wilkosz Joanna: Książki Anny Onichimowskiej. Analiza wydawnicza. 
  Toruń 2006, M
 • Witkowski Romuald: Działalność amatorskich zespołów chóralnych w Zakrzewie w latach 1920-1921. 
  Bydgoszcz 1991, M
 • Witosławski Zdzisław: Czynniki kształtujące jakość produkcji w Wielkopolskich Fabrykach Mebli na przykładzie zakładu w Chodzieży. 
  Poznań 1980, D
 • Wolnowska Teresa: Analiza gospodarowania czynnikiem ludzkim w Zakładach Graficznych w Pile w latach 1982-1985.
  Poznań 1986, M
 • Wyrwa-Krzyżańska Joanna: Towarzystwo Miłośników Miasta Piły.
  Bydgoszcz 2003, D
 • Wytrążek Tomasz: Stosunki narodowościowe i wyznaniowe w Pile do 1947 roku.
  Toruń [b.r.], M
 • Załuska Maria: Działalność oświatowa bibliotek w Wielkim Księstwie Poznańskim. 
  Poznań 1981, M
 • Żelichowska Grażyna: Bibliografia miasta Jastrowia za lata 1945-1980.
  Koszalin 1982, D
 

Kalendarz wydarzeń

Lipiec 2020
Po
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
 
 
1
 • Wakacje z wyobraźnią
2
3
 • Wakacje z wyobraźnią
4
5
6
 • Wakacje z wyobraźnią
7
8
 • Wakacje z wyobraźnią
9
10
 • Wakacje z wyobraźnią
11
12
13
 • Wakacje z wyobraźnią
14
15
 • Wakacje z wyobraźnią
16
17
 • Wakacje z wyobraźnią
18
19
20
 • Wakacje z wyobraźnią
21
22
 • Wakacje z wyobraźnią
23
24
 • Wakacje z wyobraźnią
25
26
27
 • Wakacje z wyobraźnią
28
29
 • Wakacje z wyobraźnią
30
31
 • Wakacje z wyobraźnią