Wydarzenia w latach 2009 - 2011

20 stycznia 2009 Teresa Torańska gościem Dyskusyjnego Klubu Książki.
22 kwietnia 2009

Inauguracja projektu "Książka jest O.K!"

Gościem młodych czytelników była Roksana Jędrzejewska-Wróbel; przedsięwzięcie realizowane w ramach Programu Operacyjnego "Literatura i czytelnictwo" ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

29 kwietnia 2009

Spotkanie z Jackiem Żakowskim w Dyskusyjnym Klubie

Książki.

6 maja 2009 Małgorzata Kalicińska gościem Dyskusyjnego Klubu Książki.
8-15 maja 2009 VII Tydzień Bibliotek ph. „Biblioteka to Plus”, drzwi otwarte, spotkania, zajęcia interdyscyplinarne z książką, warsztaty, konkursy, wystawy.
12 maja 2009

I miejsce w kategorii bibliotek powiatowych w konkursie dla bibliotek publicznych województwa wielkopolskiego na projekt kreujący modę na czytanie pn. „Czytanie to moja pasja”. Na sukces złożyła się wysoka jakość działań świadczonych przez bibliotekarzy i niekonwencjonalne formy edukacyjno-kulturalne w projekcie pn. Książka jest O.K!

19-21 maja 2009

XIII Nadnoteckie Dni Literatury,

spotkania autorskie, forum literackie dla młodzieży, galeria wiersza i happening "Poezja tu i teraz" na pilskim deptaku, biesiada literacka z udziałem twórców Nadnotecia. Gośćmi byli Bogusław Chmiel, Jan Kasper, Danuta Klemczak, Henryk Liszkiewicz, Stanisław Neumert, Jolanta Nowak-Węklarowa, Ewa Nowakowska, Robert Jacek Pikuła, Eliza Piotrowska, Zuzanna Przeworska, Aleksander Rozenfeld, Mieczysław Ślesicki, Jerzy Utkin, Bogusław Urlik, Tadeusz Wyrwa-Krzyżański. Laureatem Turnieju Jednego Wiersza został Wojciech Kotula z Chodzieży. Patronat honorowy Tomasz Bugajski, Starosta Pilski, Zbigniew Kosmatka, Prezydent Miasta Piły. Patronat medialny: TV Asta, Tygodnik Nowy, Tygodnik Pilski, Radio Eska Przedsięwzięcie realizowane

w ramach Programu Operacyjnego "Literatura i czytelnictwo” ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

czerwiec 2009

Projekt „Rodzinne popołudnia z Misiem” został finalistą

ogólnopolskiego konkursu "Samorządowy Lider Zarządzania 2009 - Usługi społeczne".

Celem konkursu organizowanego co roku przez Związek

Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek

Powiatów Polskich    i Norweski Związek Władz Lokalnych

i Regionalnych jest wybranie i upowszechnianie dobrych

praktyk.

1-7 czerwca 2009

VII Ogólnopolski Tydzień Głośnego Czytania Dzieciom;

nietuzinkowi goście, głośne czytanie, zajęcia interaktywne, konkursy i wystawy, patronat Fundacja ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom.

5 czerwca 2009

Ogłoszenie wyników X Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Agnieszki Bartol, Grand Prix dla Marka Wawrzyniaka

z Brzegu.

10 czerwca/wrzesień 2009

„PRL. Codzienność. Prasa donosi”, wystawa przedruków

prasy ogólnopolskiej i regionalnej, warsztaty historyczne

i prasoznawcze dla młodzieży.

wrzesień 2009

Porozumienie z Fundacją ABCXXI o świadczeniach

wolontarystycznych w kampanii "Cała Polska czyta dzieciom"

2009/2010.

wrzesień/grudzień 2009

„Twórcza animacja czytelnicza dzieci i dorosłych”,

warsztaty dla bibliotekarzy z powiatu pilskiego i nauczycieli-bibliotekarzy z gminy Piła, zorganizowane we współpracyz Polskim Stowarzyszeniem Animatorów i Pedagogów KLANZA.

9 października 2009

Ewa Woydyłło, psychoterapeutka gościem Dyskusyjnego

Klubu Książki.

listopad 2009

Inauguracja „Warsztatów słowa dla seniorów”, realizowanych

z Uniwersytetem III Wieku w Pile.

grudzień 2009 Przekazanie 433 książek polskich dla Klubu Kultury Polskiej „Polonez” w Rydze na Łotwie.
3 grudnia 2009 Zakończenie projektu „Książka jest O.K!”, gośćmi 22 spotkań plenerowych na pilskich podwórkach i miejscowościach powiatu pilskiego było 12 uznanych twórców książek dla dzieci i młodzieży; ogłoszenie wyników konkursów: plastycznego i na prezentację multimedialną „Ziomale, to moje podwórko!”.
9 grudnia 2009 Promocja tomiku poetyckiego "Czas milczenia" Jerzego Utkina, prowadzenie Sergiusz Sterna – Wachowiak, poeta, krytyk literacki, prezes Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.
15 grudnia 2009 Spotkanie z Joanną Siedlecką w Dyskusyjnym Klubie Książki.
18-27 stycznia 2010

Zimowe czary w bibliotece. W Oddziale dla Dzieci i 6 filiach odbywały się zajęcia dla dzieci i młodzieży spędzającej ferie w mieście. Czytano fragmenty ulubionych książek. Łącznie odbyło się 14 spotkań. Z oferty skorzystało 450 dzieci

i młodzieży.

11 lutego 2010 Przystanek Piła i okolice. „Piła 1945”, gośćmi byli członkowie Stowarzyszenia Historyczno Fortyfikacyjnego Przedmoście Piła. Odbył się pokaz mundurów i broni z okresu II wojny światowej.
11 lutego 2010 Promocja książki i spotkanie autorskie „Nie można uśmiercić nadziei. Reminiscencje śmierci księdza Jerzego Popiełuszki w Wielkopolsce 1984 – 1989” pod red. Waldemara Handkego i Jarosława Wąsowicza.
25 marca 2010

Zakończenie cyklu warsztatów „Twórcza animacja czytelnicza dzieci

i dorosłych", we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Pedagogów i Animatorów KLANZA. Efektem 8 warsztatów, od września 2009 do marca 2010 r., było wykreowanie twórczych postaw na rzecz animacji czytelnictwa i książki u bibliotekarzy oraz wzmocnienie potencjału edukacyjnego bibliotek publicznych i szkolnych.

W każdym warsztacie uczestniczyło 15 bibliotekarzy bibliotek publicznych powiatu pilskiego oraz 15 nauczycieli – bibliotekarzy z miasta Piły.

8-9 kwietnia 2010

„Książka do zjedzenia”.

Gośćmi byli uznani ukraińscy pisarze: Sofija Andruchowycz

i Jurij Andruchowycz. W programie: Andruchowyczowie: anatomia sukcesu, spotkanie dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i „O literaturze na Ukrainie w dawnych

i nowych czasach. Czym jest? Europejskim marginesem czy nowym, artystycznym impulsem?", prowadzenie Bogusław Bakuła, historyk literatury, czytanie na pilskim deptaku fragmentów książek, występ chóru studenckiego „Maciejek” pod opieką Anny Chraniuk z Poznania, barszcz ukraiński, ugotowany przez uczniów ZSG w Pile, prowadzenie Przemysław Czapliński, krytyk literacki.

Imprezy towarzyszące: prezentacje multimedialne zdjęć, kiermasze książek, audiobook z fragmentami twórczości pisarzy, w roli lektorów wystąpili samorządowcy, artyści, czytelnicy Biblioteki.

26 kwietnia 2010 „Mała i Wielka Polska”, 3. Miejski i Powiatowy Konkurs Historyczny. Udział 27 uczniów ze szkół podstawowych powiatu pilskiego. Drama teatralna „Pamiętam – Katyń 1940”, w wykonaniu uczniów SP nr 7 w Pile. Współorganizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa nr 7 im. A. Mickiewicza w Pile.
28 kwietnia 2010

Otwarcie po remoncie nowego Oddziału dla Dzieci PiMBP

w Pile. Wyburzono część ścian, powiększono otwory drzwiowe do wypożyczalni, czytelni, sali bajek, pomieszczenia przystosowano do zajęć z dziećmi, korzystania ze sprzętu multimedialnego (w tym 3 stanowiska komputerowe)

i czytania książek na miejscu.

Oferowane są multimedialne programy edukacyjne, bezpłatny Internet, także wypożyczenia audiobooków dla dzieci i młodzieży.

maj – czerwiec 2010

10. pilskie dni literatury dla dzieci i młodzieży. W programie: wystawy ilustracji i rzeźb Józefa Wilkonia, 22. Biennale Ilustracji Bratysława 2009 oraz Książka Roku 2009 Polskiej Sekcji IBBY; wielogłos „Książka dla dzieci dobrze napisana, zaprojektowana i wydana”,

z udziałem Melanii Kapelusz, pisarki Ewy Stiasny (ilustratorki

i wydawcy), prowadzenie Grzegorz Leszczyński, literaturoznawca; „Niebanalne książki dla najmłodszych”, spotkanie ze szwedzką książką obrazkową, prowadzenie Barbara Gawryluk; warsztaty plastyczne z Józefem Wilkoniem, Ewą Stiasny, warsztaty kreatywnego pisania

z Pawłem Beręsewiczem, spotkania autorskie z Melanią Kapelusz, Zofią Beszczyńską, Jerzym Utkinem; konkursy: recytatorski „Zwierzątkowo”, laureatami 8 przedszkolaków i 7 uczniów, na ilustrację ulubionej książki „Moja książeczka”, na konkurs wpłynęło 496 prac; literacko-artystyczny „Stwórz własną książkę”, wyróżniono 11 książek. Przedsięwzięcie współfinansowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa narodowego w ramach programu operacyjnego „Wydarzenia artystyczne. Literatura”.

8-15 maja 2010 Tydzień Bibliotek, pn. „Słowa, dźwięki, obrazy”. W Bibliotece Głównej i filiach bibliotecznych odbyło się 19 spotkań z czytelnikami i zajęć interaktywnych z książką oraz 7 konkursów dla dzieci i młodzieży.
11 maja 2010

Nagroda w konkursie „Jak cię widzą, tak cię piszą - zmieniamy wizerunek” za pomysłowe i niestandardowe rozwiązanie w wystroju Oddziału dla Dzieci. Konkurs ogłoszony został przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną

i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. Honorowy patronat

nad konkursem pełnił Marszałek Województwa

Wielkopolskiego Marek Woźniak.

Dodatkowo współorganizator konkursu Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego przyznała pilskiej bibliotece nagrodę specjalną za stworzenie wyjątkowego miejsca spotkań; za dbałość o estetykę i funkcjonalność przestrzeni biblioteki; za umiejętność łączenia prostoty, nowoczesności

i tradycyjnego ciepła; za staranny dobór materiałów

i sprzętów; za wykorzystanie nowych technologii w pracy biblioteki; za uwzględnienie potrzeb różnego typu użytkowników. Wręczenie nagród odbyło się w Koninie podczas obchodów Wielkopolskiego Dnia Bibliotekarza

i Bibliotek.

24 maja 2010

Teraz Europa, 7. Turniej Wiedzy o Europie i Unii

Europejskiej.

Udział wzięły dwuosobowe reprezentacje szkół

podstawowych Piły i powiatu pilskiego, 16 uczniów.

Współorganizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile.

1-8 czerwca 2010

Tydzień Głośnego Czytania Dzieciom, 9. Edycja.

Ogólnopolska.

Kampania Społeczna „Cała Polska czyta dzieciom”. Codziennie dzieciom czytali specjalni goście i przyjaciele biblioteki, samorządowcy, artyści, animatorzy kultury, ludzie różnych profesji, babcie i seniorzy. Łącznie 28 spotkań

11 czerwca 2010

Spotkania w ramach działań artystycznych i społecznych

pn. „Książka jest O.K!” w filii nr 4 oraz plenerowe w

miejscowości Czajcze, gm. Wysoka. Gościem była Marta

Ignerska, ilustratorka. Inspirację do spotkań stanowiła

książka „Wielkie marzenia”.

16 czerwca 2010 „Przyroda Piły i okolic”, gościem młodzieży z pilskich szkół był Kamil Kryza, z Pilskiego Koła Klubu Przyrodników.
lipiec – sierpień 2010

Wakacje z wyobraźnią.

W Oddziale dla Dzieci i filiach odbyły się zajęcia

interdyscyplinarne dla dzieci i młodzieży spędzającej wakacje w mieście, literackie, plastyczne, komputerowe, teatralne.

Z wakacyjnej oferty biblioteki skorzystało 1.181 dzieci

i młodzieży, którzy uczestniczyli w 96 zajęciach (w tym w Oddziale dla Dzieci 44 spotkania, 514 uczestników, filie biblioteczne 52 zajęcia, 667 uczestników).

lipiec - sierpień 2010 Wystawa fotograficzna „Kuźnik - skarb pilskiej przyrody”, Pilskiego Koła Przyrodników, Muzeum Stanisława Staszica.
17 lipca 2010

Plenerowe spotkania w ramach działań artystycznych

i społecznych pn. „Książka jest O.K!” przy ul. Ludowej w Pile oraz w Dębówku Nowym (gm. Białośliwie). Gościem była Monika Hanulak, projektantka książek. Inspirację do działań stanowiła książka „Pampilio” Ireny Tuwim.

13 sierpnia 2010

Warsztaty wyobraźni w ramach działań artystycznych

i społecznych pn. Książka jest O.K!. w Oddziale dla Dzieci Biblioteki Głównej i plenerowe w Róży Wielkiej (gm. Szydłowo), prowadzenie Tomasz Trojanowski, pisarz, autor programów radiowych i telewizyjnych dla dzieci.

1 września 2010

Plenerowa wystawa „Wrzesień 1939”,

ukazująca dzieje Polski i Polaków w 1939 roku, od agresji niemieckiej i sowieckiej, IV rozbiór Polski, zniszczenia kraju, aż po życie codzienne pod okupacją, exodus ludności cywilnej i represje, pl. Zwycięstwa.

14 września 2010

Otwarcie nowej siedziby Filii nr 1 PiMBP w Pile. Filia obecnie mieści się w wyremontowanych pomieszczeniach po dawnym Biurze Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych przy ulicy Ludowej 11. Jedna przestrzeń, ok. 270 m, z 21 tysiącami książek, kanapą, kącikiem dla małego czytelnika, czytelnią prasy, 3 stanowiskami komputerowymi z bezpłatnym

dostępem do Internetu, opcja Wi-Fi, zajęcia interdyscypli-narne dla dzieci i młodzieży.

5 października 2010 Spotkanie autorskie z Hanną Kowalewską w Dyskusyjnym Klubie Książki „Po słowach”.
6 listopada 2010

Spotkania w ramach działań artystycznych i społecznych

pn. Książka jest O.K! w Oddziale dla Dzieci Biblioteki Głównej i w świetlicy wiejskiej w Izdebkach (gm. Łobżenica).

Gościem był Przemysław Wechterowicz, a inspiracje do zabaw literackich i plastycznych stanowiła książka „Mrówka wychodzi za mąż”

17 listopada 2010

Otwarcie wyremontowanej Wypożyczalni dla Dorosłych Biblioteki Głównej, przy ul. Buczka 14.

Nowa aranżacja wnętrza, podjazd dla niepełnosprawnych, wrzutnia – całodobowy zwrot książek, 120 tys. książek, w tym 38% literatury pięknej, nowości wydawnicze, możliwość korzystania z katalogu elektronicznego (3 stanowiska), spotkania i rozmowy o książkach, opcja WI-FI.

24 listopada 2010

Promocja tomu poetyckiego „Wenflony i żywe rusztowania”

Tadeusza Wyrwy–Krzyżańskiego, prowadzenie Aleksander

Nawrocki, poeta, krytyk literacki.

5 grudnia 2010

Promocja książki „Wyprawa za horyzont…”, Wojciecha

Beszterdy i Krzysztofa Szymoniaka, wydanej przez

Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, w serii „Fotografowie Wielkopolski”.

styczeń – czerwiec 2011

Filie biblioteczne organizowały przedsięwzięcia animacyjne z

książką dla dzieci i młodzieży oraz spotkania dla mieszkańców osiedli. Z wyjątkiem filii nr 5 (znajdującej się w szpitalu) każda placówka posiada popołudniową ofertę kulturalną dla grup niezorganizowanych.

W filiach nr 3 i 7 swoje prace plastyczne i rękodzieła prezentowały mieszkanki osiedli, a w filiach nr 4 i 6 czytelnicy dzielili się swoimi pasjami fotograficznymi i podróżniczymi.

W filiach nr 1, 2 i 7 odbywały się zajęcia interdyscyplinarne dla dzieci z osiedli. Powodzeniem cieszyły się cotygodniowe spotkania dla dzieci do lat 6 i rodziców, odbywające się

w filiach nr 3, 6, 8 i Oddziale dla Dzieci.

styczeń - grudzień 2011

Warsztaty słowa dla seniorów, prowadzone przez Henryka Liszkiewicza, pilskiego poetę. W 2011 roku odbyło się 6 warsztatów (21 stycznia,18 lutego,14 marca, 27 maja, 7 listopada, 9 grudnia). Uczestnikami było 17 studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

luty - grudzień 2011

Urodziny w bibliotece. Odbyło się 19 spotkań, w tym 18 w oddziale dla dzieci, łącznie 212 uczestników, 1 spotkanie w filii nr 6, 15 uczestników. 

18-27 stycznia 2011

Zimowe czary w bibliotece. W Oddziale dla Dzieci (codziennie) i 6 filiach (dwa razy w tygodniu) zajęcia dla dzieci i młodzieży spędzających ferie zimowe w mieście.

W Oddziale dla Dzieci odbyły się prowadzone przez wolontariuszy warsztaty animacji komputerowej oraz zajęcia literacko – teatralne. Łącznie odbyło się 22 spotkania.

Z oferty skorzystało 350 dzieci i młodzieży.

11 lutego 2011 Przystanek Piła i okolice. Wystawa multimedialna „Piła – nasze odkrycia” i spotkanie z autorami: Waldemarem Kwaśniakiem i Romanem Oleś. Fotograficy – amatorzy fotografują detale architektoniczne w mieście.
4 marca 2011

Spotkania w ramach działań artystycznych i społecznych

pn. Książka jest O.K! w Oddziale dla Dzieci Biblioteki Głównej oraz w świetlicy wiejskiej w Grabównie, gm. Miasteczko Krajeńskie. Gośćmi byli Wojciech Widłak i Agnieszka Żelewska. Pisarz i ilustratorka, duet autorski, dzięki któremu powstała humorystyczna książeczka o perypetiach „Wesołego Ryjka”.

31 marca 2011

Warsztaty literackie pt. „Cicho-sza! Czytamy Miłosza. Dyskusję w oparciu o wybrane teksty poety poprowadził prof. Piotr Śliwiński, krytyk literacki.

4 kwietnia 2011

Otwarcie nowej siedziby filii nr 8, ul. Andersa 10 (funkcjonalne i estetyczne wnętrze, dostęp dla czytelników niepełnosprawnych, 11 tys. książek, w tym: 70 % literatura piękna dla dorosłych oraz lit. dla dzieci i młodzieży, 3 stanowiska komputerowe, bezpłatny dostęp do Internetu, popołudniowe zajęcia dla dzieci i rodziców).

11 kwietnia 2011 2. Miejski Konkurs Wiedzy o życiu i Twórczości Adama Mickiewicza. W konkursie udział wzięło 16 uczniów z pilskich szkół podstawowych. Laureaci otrzymali nagrody książkowe, ufundowane przez Bibliotekę. Głównym organizatorem była Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile.
27 kwietnia 2011

Uchwałą Nr VI.59.2011 Rady Powiatu w Pile zmieniono nazwę Działu Zbiorów Specjalnych na Dział Zbiorów Multimedial- nych, ze zbiorów multimedialnych (audiobooki, płyty muzyczne) można skorzystać na miejscu, uruchomiono 4 stanowiska do odsłuchiwania płyt CD-Audio, udostępniono dla czytelnika z dysfunkcją wzroku komputer ze specjalistycznym oprogramowaniem, wolny dostęp do

zbiorów.      

27 kwietnia 2011

Mała i Wielka Polska. 3. Miejski i Powiatowy Konkurs Historyczny. Udział 26 uczniów szkół podstawowych z powiatu pilskiego. Towarzyszyła prezentacja multimedialna „Piła, jakiej nie znamy” Jana Szwedzińskiego. Współorganizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa nr 7 im. A. Mickiewicza

w Pile.

maj-czerwiec 2011 14. Nadnoteckie Dni Literatury. Udział wzięli: Bogusław Chmiel, Danuta Klemczak, Henryk Liszkiewicz, Jolanta Nowak-Węklarowa, Ewa Nowakowska, Zuzanna Przeworska, Mieczysław Ślesicki, Bogusław Urlik, Jerzy Utkin, Elżbieta Wasyłyk, Tadeusz Wyrwa – Krzyżański, Wojciech Kotula, laureat 13.edycji Turnieju Jednego Wiersza. W programie: Biesiada Literacka z 12 twórcami Nadnotecia, koncert „Autorsong” Marka Gałązki, prowadzenie prof. Piotr Śliwiński, krytyk literacki; laureatką Turnieju Jednego Wiersza została Agnieszka Świderska z Piły; Warsztat prozy z Mieczysławem Ślesickim, warsztat haiku z Tadeuszem Wyrwa–Krzyżańskim; spotkania autorskie w bibliotekach publicznych powiatu pilskiego.
8-15 maja 2011

Tydzień Bibliotek pn. „Biblioteka zawsze po drodze, nie mijam - wchodzę”. W Bibliotece Głównej i filiach bibliotecznych odbyło się 31 spotkań z czytelnikami i zajęć interaktywnych

z książką oraz 7 konkursów dla dzieci i młodzieży. Bibliotekę odwiedziło 650 mieszkańców miasta, głównie dzieci i młodzież z pilskich przedszkoli

i szkół.

9 maja 2011

Teraz Europa, 8 Turniej Wiedzy o Europie i Unii Europejskiej. Poszczególne konkurencje dotyczyły historii, geografii państw, symboli, kuchni europejskiej. Udział wzięły dwuosobowe reprezentacje szkół podstawowych powiatu pilskiego, 18 uczniów. Współorganizator Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza

w Pile.

2 czerwca 2011

Podsumowanie Miejskiego Konkursu Plastycznego „Ilustracja do wybranego utworu Jana Brzechwy”, zorganizowanego przez świetlicę Zespołu Szkół im. Jana Brzechwy w Pile, we współpracy z Biblioteką. Na konkurs plastyczny napłynęły prace plastyczne uczniów klas I-III

z pilskich szkół, 9 laureatów.

18 czerwca 2011 Spotkania w ramach działań artystycznych i społecznych pn. Książka jest O.K! w Oddziale dla Dzieci Biblioteki Głównej i w świetlicy wiejskiej w Brodnej, gm. Kaczory. Edyta Jungowska, aktorka, czytała książkę pt. „Braciszek i Karlsson z Dachu”, autorstwa Astrid Lindgren.
22 czerwca 2011 Spotkanie pt. „Rozliczenia z przeszłością” z prof. Andrzejem Paczkowskim, historykiem, autorem książek z najnowszej historii Polski.
29 maja – 5 czerwca 2011

10. Ogólnopolski Tydzień Głośnego Czytania Dzieciom obchodzony był z udziałem dzieci w wieku od 3 do 12 lat. Codziennie dzieciom czytali specjalni goście i przyjaciele biblioteki, m.in.: samorządowcy, artyści, animatorzy kultury, ludzie różnych profesji, młode mamy i seniorzy.

Łącznie 23 spotkania.

czerwiec 2011

Ze zbiorów multimedialnych (audiobooki, płyty muzyczne) można skorzystać na miejscu,

W Dziale Zbiorów Multimedialnych uruchomiono 4

stanowiska do odsłuchiwania płyt CD-Audio, udostępniono

dla czytelnika z dysfunkcją wzroku komputer ze

specjalistycznym oprogramowaniem.

2 lipca 2011

Spotkania w ramach działań społecznych i artystycznych

pn. Książka jest O.K!, gośćmi byli Aleksandra i Daniel Mizielińscy, Studio Hipopotam (w Pile i Bronisławkach, gm. Ujście).

29, 30 lipca 2011

Spotkania w ramach działań społecznych i artystycznych pn. Książka jest O.K!, gościem była Ola Cieślak, w Pile i Wolsku, gm. Miasteczko Krajeńskie.

19 sierpnia 2011

Przedstawienie o sympatycznej mamie Mu, na podstawie książek szwedzkich pisarzy Jujji i Tomasa Wieslander, zapraszając do żywego udziału widzów, wystawił Teatr Plac Zabaw (w Pile i w Tłukomach), w ramach działań społecznych i artystycznych pn. Książka jest O.K! 

lipiec - sierpień 2011

Wakacje z wyobraźnią. Codziennie w oddziale dla dzieci i raz

w tygodniu w filiach organizowano zabawy z książką, zajęcia literackie, plastyczne i teatralne. W oddziale dla dzieci powstał „Wakacyjny Klub Młodych Odkrywców”. Podczas spotkań teatralnych dzieci poznawały teatrzyk paluszkowy

i kukiełkowy. W każdych zajęciach uczestniczyło średnio 20-25 dzieci, grupy znajomych z podwórek. Codziennie w godzinach otwarcia Oddziału dla Dzieci i filii bibliotecznych oferowano gry planszowe i multimedialne programy edukacyjne, a także bezpłatny Internet. Łącznie z oferty skorzystało 1800 dzieci i młodzieży.

 24 sierpnia 2011

Spotkania w ramach działań społecznych i artystycznych pn Książka jest O.K!,  gościem była Joanna Olech (2 razy w Pile i 1 raz w Szydłowie).

27 października 2011

Książka do zjedzenia - literatura białoruska, gościem była białoruska pisarka Natalka Babina, prowadzenie/Sierhei Kavaliou, prof. dr hab. filologii białoruskiej, tłumaczenie/Natalia Rusetskaya, koncert Źmiciera Vajciŭškieviča, barda, multiinstrumentalisty, reprezentanta niezależnej białoruskiej kultury. Współtwórcy projektów "Narodny Albom" i "Ja naradziŭsia tut", "WZ Orkiestra", wystawa multimedialna zdjęć czytelników z podróży na Białoruś, kuchnia białoruska - draniki (potrawę przygotowali uczniowie z Zespołu szkół Gastronomicznych w Pile).

Imprezy towarzyszące: białoruskie kino dokumentalne (27 października): „Powrót”, Vasil Bykau rozmyśla nad współczesną Białorusią. Ilustracją są zdjęcia z pogrzebu pisarza, „Wierzyć tylko wiatrowi”, reż. Viktar Korzun - opowieść o strefie czarnobylskiej 20 lat później, prowadzenie: Igor Znyk - animator kultury białoruskiej, producent muzyczny oraz białoruskie kino offowe (28 października): „Dom”- autorski hołd złożony rodzinnemu krajowi, swojemu państwu, jego historii i korzeniom, Kalety" – mieszkańcy otoczeni przez puszczę żyją z dala od otaczającego ich świata. Uważają się za Polaków, ale mają w sobie domieszkę litewskiej i sowieckiej kultury, spotkanie z reżyserem offowym Arcionem Łobaczem.

 28 października 2011

„Seryjni poeci”, spotkanie z Joanną Roszak i Szczepanem Kopytem, prowadzenie Piotr Śliwiński, krytyk literacki badacz polskiej poezji współczesnej. Spotkania promujące książki ukazujące się w ramach Wielkopolskiej Biblioteki Poezji oraz Biblioteki Poezji Współczesnej, liczba uczestników 25 osób.

19 listopada 2011

Spotkania w ramach działań społecznych i artystycznych pn. Książka jest O.K!, gośćmi byli Ewa Kozyra - Pawlak i Paweł Pawlak (2 razy w Pile i 1 raz w Osieku n. Notecią, gm. Wyrzysk).

 25 listopada 2011

Promocja książki „Lotnicza historia ziemi pilskiej 1910 - 1945”, autorstwa Mateusza Kabatka i ks. Roberta Kulczyńskiego, połączona z pokazem multimedialnym, 200 uczestników.

29 listopada 2011

Książka do zjedzenia - literatura czeska - spotkanie z Jaroslavem Rudišem, prowadzenie: Lenka Németh Vítová, wykładowczyni literatury czeskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, tłumaczenie: Katarzyna Dudzic; koncert Sylvie Krobovej – aktorki teatralnej, wokalistki i kompozytorki muzyki do poezji śpiewanej

i przedstawień teatralnych, laureatki nagród teatralnych festiwali piosenki artystycznej, międzynarodowych biennale, wystawa multimedialna zdjęć czytelników z podróży do Czech, kuchnia czeska – kulajda (przygotowana przez panie kucharki i uczniów z Zespołu Szkół w Białośliwiu).

Imprezy towarzyszące: fotomontaż „Czechy/Polska – lata 80. po czasy współczesne”, Ota Nepilý, spotkanie z fotografikiem; 28 listopada.; „W sąsiednich kadrach – Polacy i Czesi o sobie

w komiksie”/wystawa i dyskusja w ramach projektu Centrala – Sztuka Komiksu/prowadzenie Michał Słomka, Fundacja Tranzyt; 2 grudnia.

Pasjonaci podróży i fotograficy (19 osób) nadesłali zdjęcia z Czech i Białorusi, które zaprezentowane zostały podczas poczęstunków. Łącznie w 2 wydarzeniach literackich (3 spotkaniach autorskich, 2 koncertach, 4 pokazach filmowych, 2 wystawach uczestniczyło 1500 osób.     

Patronat honorowy sprawowali: Mirosław Mantaj, Starosta Pilski, Piotr Głowski, Prezydent Miasta Piły. Patronat medialny: TV Asta-Net, Tygodnik Pilski, Tygodnik Nowy, Radio Eska.

6 grudnia 2011

Uroczyste podsumowanie projektu i konkursów pn. „Stwórz własną książkę” w Filii nr 4 PiMBP w Pile. Na konkurs napłynęły 55 książki, w tym 6 w wersji elektronicznej, z Piły, Łobżenicy, Wyrzyska, Białośliwia, Czajcza, Kosztowa, Dębówka, Nieżychowa, Miasteczka Krajeńskiego, Mościsk, Arentowa. Twórcami 49. książek jest jeden autor, autorami 6. książek, całe rodziny, babcia z wnuczkiem,  syn z mamą, przyjaciele i znajomi. Są to opowiadania, książki historyczne, przyrodnicze, kucharskie, pamiętniki, blogi, tomiki poezji. Jury pod przewodnictwem Joanny Olech nagrodziło książki 26 autorów. Miano najlepszych książek zyskały: „Budyń i spółka” Zuzanny Majkowskiej, komiks „O Woju i Owniku”, Wiktora Wagnera, „Z opowiadań babci Madziuli”, Błażeja Piskuły oraz rodzinna: „Poszukiwanie początku tęczy” Pauli Marinelli, Michała Adamczewskiego, Nadii Kobieli i Kaja Kobieli.

 

 

 

Kalendarz wydarzeń

Lipiec 2020
Po
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
 
 
1
 • Wakacje z wyobraźnią
2
3
 • Wakacje z wyobraźnią
4
5
6
 • Wakacje z wyobraźnią
7
8
 • Wakacje z wyobraźnią
9
10
 • Wakacje z wyobraźnią
11
12
13
 • Wakacje z wyobraźnią
14
15
 • Wakacje z wyobraźnią
16
17
 • Wakacje z wyobraźnią
18
19
20
 • Wakacje z wyobraźnią
21
22
 • Wakacje z wyobraźnią
23
24
 • Wakacje z wyobraźnią
25
26
27
 • Wakacje z wyobraźnią
28
29
 • Wakacje z wyobraźnią
30
31
 • Wakacje z wyobraźnią