Wydarzenia w latach 1999 - 2003

1 stycznia 1999 Utracenie statusu biblioteki wojewódzkiej.
20 stycznia 1999

Promocja wydanej przez Bibliotekę książki Jolanty Nowak-Węklarowej 
"W słowach i milczeniu", wybór i wstęp autorka, oprac. graf. Andrzej

i Ewa Podolak, s. 160, ISBN 83-904904-2-8.

 

Ukazał się pierwszy numer czasopisma "Regałek", redagowanego

przez dziecięcy zespół Filii nr 2.

9 lutego 1999 Katalogi biblioteki na stronie www.sowa.wlkp.pl firmy Sokrates.
  Uchwała Nr VIII/50/99 Rady Miejskiej w Pile o utworzeniu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile. § 4 Uchwały umożliwia Zarządowi Gminy Piła zawarcie umowy z Powiatem Pilskim o wspólnym prowadzeniu instytucji kultury.
29 kwietnia 1999

Podpisanie umowy miedzy Zarządem Powiatu Pilskiego a Zarządem Gminy Piła w sprawie wspólnego prowadzenia instytucji kultury

pn. "Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pile".

19-20 maja 1999 VIII Nadnoteckie Dni Literatury, spotkania autorskie i wieczór literacki.
24 maja 1999 Wpis Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Pantaleona Szumana w Pile do "Rejestru instytucji kultury w powiecie pilskim".
29-30 maja 1999 Finał V Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Agnieszki Bartol, Grand Prix nie przyznano.
22-24 lipca 1999

Pierwszą komputerową kontrolę zbiorów w historii biblioteki

przeprowadzono w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży.

23 sierpnia 1999

Uchwałą Nr XIV/105/99 Rada Powiatu Pilskiego nadała Statut Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Pantaleona Szumana

w Pile.

Bibliotekę tworzą następujace działy: gromadzenia i opracowywania zbiorów, udostępniania zbiorów z oddziałem dla dzieci i filiami bibliotecznymi, informacyjno-bibliograficzny, samodzielne stanowiska instrukcyjno-metodyczne, zbiorów zabezpieczonych, księgowości, organizacyjno-administracyjny.

6-7 września 1999 Biblioteka współorganizatorem Polskiego Związku Bibliotek, spotkanie założycielskie w Chełmży.
listopad 1999 Wydawnictwo pt. "Urząd Wojewódzki w Pile"/Maciej Kamiński.-1999.- 110 s.- ISBN 83-904994-3-6.
grudzień 1999

Zarządzenia Nr 9 i 12 Dyrektora nadające Bibliotece Regulamin

Organizacyjny, określa zadania działów i tworzy stanowiska

informatyków, radcy prawnego.

16 grudnia 1999 Biblioteka pełnoprawnym członkiem Polskiego Związku Bibliotek po zarejestrowaniu Stowarzyszenia przez Sąd w Toruniu.
31 grudnia 1999

327719 woluminów, zbiory nieksiążkowe 45480, 21583 czytelników

tj. 28,1% mieszkańców Piły, 396519 wypożyczeń.

kwiecień 2000 Pierwsza własna strona internetowa www.biblioteka.pila.pl.
  "Kalendarz imprez kulturalnych powiatu pilskiego 2000"/oprac. graf. Andrzej Podolak.-65 s., 1000 egz., ISBN 904994-4-4
29 maja 2000

Uchwała Nr XXIV/177/2000 Rady Powiatu w Pile, zmiana Statutu,

w części dotyczącej gospodarki finansowej.

31 grudnia 2000

329008 woluminów, 22277 czytelników tj. 29% ogółu mieszkańców

Piły, 389605 wypożyczeń.

25 stycznia 2001 Pierwsze spotkanie w Kawiarence "Pod Sową", Stanisław Neumert "Chitynowy pył".
luty 2001 "Bibliografia powiatu pilskiego za 2001 rok", opracowana w programie SOWA 2.
8 lutego 2001 Rozpoczęcie komputeryzacji Filii nr 1.
17-18 maja 2001 IX Nadnoteckie Dni Literatury, spotkania autorskie, biesiada literacka.
17-19 września 2001 Konferencja Polskiego Związku Bibliotek w Przysieku k/Torunia "Biblioteki publiczne wobec Unii Europejskiej", komunikat Marii Bochan pt. "Współpraca z Miejską Biblioteką w Cuxhaven w Niemczech".
26-27 września 2001 Konferencja we Wrocławiu nt. dokumentów życia społecznego, komunikat Katarzyny Staniak-Stelcer pt. "Dokumenty życia społecznego w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pile".
28 września - 27 października 2001 Wystawa pt. "Prymas Kardynał Stefan Wyszyński w powiecie pilskim".
29 września 2001

Ogłoszenie wyników VI Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego

im. Agnieszki Bartol, Grand Prix dla Marii Kardel z Nowego Sącza, 920 autorów, 10450 tekstów.

20 listopada 2001 Otwarcie pierwszego w regionie i w Wielkopolsce Punktu Informacji Europejskiej Fundacji Edukacji Ekonomicznej, ul. Buczka 14.
12 grudnia 2001 Nagroda im. Andrzeja Wojtkowskiego przyznana przez Zarząd Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Poznaniu dla Marii Bochan.
31 grudnia 2001

328452 woluminy, zbiory nieksiążkowe 48191 jednostek, 21931

czytelników tj. 28,5% mieszkańców Piły, 375387 wypożyczeń.

25 stycznia 2002

"Ludzie Roku 2001", 3 miejsce Marii Bochan w kategorii

"Kultura i Sport".

28 stycznia 2002 Przystąpienie do akcji "Cała Polska czyta Dzieciom".
18 lutego 2002

Punkt Informacji Europejskiej Fundacji Edukacji Ekonomicznej,

Filia nr 6, ul. Królowej Jadwigi 17.

23 lutego 2002

Pierwsze spotkanie w ramach akcji "Cała Polska czyta dzieciom",

Zbigniew Kosmatka, Prezydent Miasta Piły

27 lutego 2002 Inauguracja Bractwa Dobrej Książki, Emilia Waśniowska "Oswajam strach", partnerzy: Pilski Dom Kultury, Biblioteka, Wydział Oświaty Urządu Miasta Piły, Dom Księgarski "MJL".
28 lutego 2002

Inauguracja programu edukacji regionalnej pt. "Przystanek Piła

i okolice", projekt Biblioteki i Towarzystwa Miłośników Miasta Piły,

spotkanie ze Zbigniewem Kosmatką, Prezydentem Miasta Piły.

9-10 października 2002 VII Pilskie Dni Literatury dla Dzieci i Młodzieży, Sympozjum "Prasa dla dzieci i młodzieży, tendencje wydawnicze a wybory czytelnicze", pod patronatem prof. dr hab. Joanny Papuzińskiej-Beksiak, spotkania autorskie, wystawy: "W świecie książki dziecięcej", "Pilskie Dni Literatury dla Dzieci i Młodzieży", "Z historii prasy", z udziałem m.in. Ewy Nowackiej, Ireny landau, Emilii Waśniowskiej, Barbary Lewandowskiej, redakcji "Poznaj Swój Kraj", "Guliwer", wydawnictwa "Literatura", Fundacji Literackiej im. A. Bartol
15-16 października 2002

Ogólnopolska Konferencja pt. "Nowe i stare technologie w SOWIE.

Automatyzacja publicznych bibliotek samorządowych",

współorganizatorem Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy

Polskich oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.

19 października 2002 Punkt Informacji Europejskiej Fundacji Edukacji Ekonomicznej na Filii Nr 8, ul. Świerkowa 19.
27 listopada 2002 Lucyna Rajek laureatką Nagrody Młodych Nagrody im. Andrzeja Wojtkowskiego, przyznawanej przez Zarząd Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Poznaniu
31 grudnia 2002

329446 woluminów, 21047 czytelników tj. 27,4% mieszkańców Piły,

351422 wypożyczeń.

2 stycznia 2003 Uruchomienie automatycznej, komputerowej wypożyczalni na Filii nr 1.
9 maja 2003 Wyróżnienie w konkursie dla bibliotek powiatowych ogłoszonym przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego i Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. Wyróżnienie przyznane za rozległość swych działań oraz dążenie do stworzenia zautomatyzowanej biblioteki
20-21 maja 2003

X Nadnoteckie Dni Literatury, spotkania autorskie, biesiada literacka

i Turniej Jednego Wiersza.

16 czerwca 2003 Stefan Stuligrosz w Bractwie Dobrej Książki.
15 lipca 2003 Katalog Biblioteki on-line w Internecie.
13 września 2003

Ogłoszenie wyników VIII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego

im. Agnieszki Bartol, Grand Prix dla Konrada Dobrowolskiego

z Hrubieszowa., 1800 autorów, 12200 prac.

7 pażdziernika 2003 Spotkanie autorskie Kiry Gałczyńskiej, córki Konstantego.
20-25 października 2003

Dni Tolerancji ph. "Tacy Sami", konferencje, spotkania, debaty,

wystawy.

31 grudnia 2003 331047 woluminów, 50542 jednostki zbiorów nieksiążkowych, 19219 czytelników tj. 25,6% mieszkańców Piły.
 

Kalendarz wydarzeń

Lipiec 2020
Po
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
 
 
1
 • Wakacje z wyobraźnią
2
3
 • Wakacje z wyobraźnią
4
5
6
 • Wakacje z wyobraźnią
7
8
 • Wakacje z wyobraźnią
9
10
 • Wakacje z wyobraźnią
11
12
13
 • Wakacje z wyobraźnią
14
15
 • Wakacje z wyobraźnią
16
17
 • Wakacje z wyobraźnią
18
19
20
 • Wakacje z wyobraźnią
21
22
 • Wakacje z wyobraźnią
23
24
 • Wakacje z wyobraźnią
25
26
27
 • Wakacje z wyobraźnią
28
29
 • Wakacje z wyobraźnią
30
31
 • Wakacje z wyobraźnią