Program NIEPODLEGŁA

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Pantaleona Szumana w Pile jest Beneficjentem Programu Niepodległa, w ramach którego wraz z Partnerami zrealizuje projekt:

"Razem dla Niepodległej" - wzmacnianie wspólnoty społeczności powiatu pilskiego w oparciu o polską i lokalną historię narodową.

 

Głównym celem projektu jest włączenie społeczności powiatu pilskiego w świętowanie obchodów odzyskania przez Polskę niepodległości oraz szerzenie wartości patriotycznych w regionie m. in. poprzez zwiększenie świadomości na temat wydarzeń związanych z odbudową państwowości.

 

PiMBP zrealizuje go poprzez zorganizowanie 7 zadań o charakterze kulturalno-edukacyjnym, włączając w nie lokalne społeczności oraz zaprzyjaźnione podmioty.

Projekt adresowany jest do różnych grup społecznych i wiekowych i ma za zadanie doprowadzenie do ich integracji poprzez wspólny udział w obchodach.

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.07.2019 - 11.11.2019

PARTNERZY:

Biuro Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile, Młodzieżowy Dom Kultury "Iskra" w Pile, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pile.
MIEJSCE REALIZACJI:

Miasto Piła, aula audytoryjna Auditorium Maximum PWSZ, dawny plac defiladowy byłych pilskich koszar (obecnie teren PWSZ w Pile), siedziba Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile, siedziba Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile, siedziba Młodzieżowego Domu Kultury "Iskra" w Pile oraz szlak kajakowy na rzece Rurzyca, Dwór "Hercowo", Kościerzyn Wielki, gmina Wyrzysk lub w podobnym standardzie gospodarstwo agroturystyczne, działające na terenie powiatu pilskiego, Sanktuarium Maryjne w Górce Klasztornej, Sanktuarium Maryjne w Skrzatuszu, wsie: Gromadno i Morzewo.

 

W ramach Projektu PiMBP wraz z Partnerami Projektu zrealizują następujące zadania:

  • Przystanek Piła i okolice.

Jest to program edukacji regionalnej dla młodzieży, studentów, mieszkańców Piły i powiatu pilskiego.

W ramach zadania odbędzie się pięć prelekcji:

1. „Ks. Zygmunt Dykiert – działacz narodowy w Pile”

prowadzący: Roman Chwaliszewski regionalista, konserwator zabytków, lokalny patriota, autor wielu publikacji historycznych. Z pasją potrafiący opowiadać o przeszłości regionu, w 2013 roku uhonorowany statuetką „Dobosza Powstania Wielkopolskiego”. Wyróżnienie to przyznawane jest w uznaniu zasług i wysiłków na rzecz upowszechniania wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919.

Termin realizacji: 10.09.2019r.

 

2. „Towarzystwo śpiewacze „Halka” – rola w umacnianiu tożsamości polskiej”

prowadzący: Marek Fijałkowski, historyk i regionalista, starszy kustosz Muzeum Okręgowego im. Stanisława Staszica w Pile, autor wielu publikacji w „Roczniku Nadnoteckim” oraz „Kronice Wielkopolski”.

Termin realizacji: 24.09.2019r.

 

3. „Ks. Bolesław Domański i jego działalność na rzecz Związku Polaków w Niemczech”

prowadzący: Maciej Usurski, historyk, kustosz Muzeum Stanisława Staszica, autor i współautor opracowań historycznych m.in. książki „Było takie miasto”, „Lotnicza historia Piły”, oraz artykułów publikowanych w „Kronice Wielkopolski”.

Termin realizacji: 8.10.2019r.

 

4. "Obraz międzywojennej Piły – polskie ślady”

prowadzący: dr Robert Kolasa, historyk, autor opracowań historycznych publikowanych min. w „Nadwarciańskim Roczniku Historyczno-archiwalnym” oraz w „Kronice Wielkopolski”.

Termin realizacji: 22.10.2019r.

 

5. „Konsulowie RP w Pile w dwudziestoleciu międzywojennym”

prowadzący: Marek Fijałkowski, historyk i regionalista, starszy kustosz Muzeum Okręgowego im. Stanisława Staszica w Pile, autor wielu publikacji w „Roczniku Nadnoteckim” oraz „Kronice Wielkopolski”. Termin realizacji: 5.11.2019r.

 

  • Gra miejska „Ślady upamiętnienia Powstania Wielkopolskiego w Pile” .

Gra miejska przeznaczona jest dla grup niezorganizowanych, młodzieży, mieszkańców Piły i powiatu pilskiego. Uczestnicy poznają historię i architekturę miasta oraz postacie z nim związane. Ulice Piły staną się planszą gry, a gracze pionkami, których zadaniem będzie wypełnić powierzoną misję. Drużyny biorące udział w rozgrywce rywalizują ze sobą, wykonując postawione przed nimi zadania. Na ulicach, skwerach i w budynkach związanych z ruchem niepodległościowym w Pile czekają na graczy zadania do wykonania, które umożliwią odkrycie historii. Każda drużyna otrzyma mapę z zaznaczonymi punktami, oraz ulotkę zawierającą istotne wskazówki dla uczestników. Po rozwiązaniu poszczególnych zadań uczestnicy otrzymają jeden element puzzli, które złożą się w widokówkę budynku po byłym konsulacie RP. Drużyna, która jako pierwsza rozwiąże wszystkie zadania, zjawi się na mecie i ułoży kompletną układankę wygrywa.

W ten sposób graczom przybliżymy miejsca związane z historią naszego miasta. Uczestnicy będą mogli poznać swoje miejsce zamieszkania w sposób dynamiczny, atrakcyjny i przyjazny.

Termin realizacji: 8.11.2019r.

 

  • Pokaz patriotyczno-historyczny wraz z inscenizacją grupy rekonstrukcyjnej.

Na dawnym placu defiladowym były pilskich koszar (obecnie teren Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile), odbędzie się pokaz patriotyczno – historyczny, który zwieńczy koncert galowy.

Główną atrakcją będą dwie 30 minutowe inscenizacje grupy rekonstrukcyjnej wydarzeń z historii II wojny światowej wraz z pokazami pirotechnicznymi. Inscenizacje będą obejmowały zwycięskie wydarzenia w polskiej historii wojskowości. Obie inscenizacje będą wzbogacone narracją wprowadzającą uczestników w prezentowane wydarzenia. W programie znajdzie się również pokaz szarży kawaleryjskiej wraz z prezentacją statyczną sprzętu i umundurowania. Na placu będzie można oglądać bogatą kolekcję sprzętu i uzbrojenia jednostek wojskowych z czasów II RP oraz zjeść grochówkę z oryginalnej kuchni polowej z tamtych lat.

Termin realizacji: 1.09.2019r.

 

  • Pilski Jubileuszowy Koncert Galowy „Wolność / Freedom”.

Wydarzenie będzie miało charakter otwarty, wstęp będzie bezpłatny. Koncert będzie uwieńczeniem całodniowego pikniku historyczno-patriotycznego. Wystąpi 17-osobowy Eljazz Big Bend z towarzyszeniem 40-osobowego chóru Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i wybitnej amerykańskiej wokalistki Karen Edwards. Artyści zaprezentują koncert Muzyki Sakralnej Duke'a Ellingtona, którego premiera odbyła się 13 grudnia 2018r. w Filharmonii Bydgoskiej w ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.Koncert poprzedzą dwie historyczne prelekcje naukowe.

Wydarzenie ma uświetnić trzy ważne rocznice:

1. 100-lecie powrotu ziem powiatu pilskiego do Macierzy. Większość obecnego powiatu pilskiego tak naprawdę wróciła do Polski 1 sierpnia 1919 r., kiedy to zniesiona została granica pomiędzy wielkopolskimi ziemiami zaboru pruskiego. Tego dnia zaczęło tu działać Polskie Ministerstwo Dzielnicy Pruskiej.

2. 80 rocznicę napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę – II wojna światowa rozpoczęła się 1 września 1939 r. również na ziemi pilskiej.

3. 30 rocznicę obalenia komunizmu – w 1989 r. 4 czerwca odbyły się pierwsze wolne wybory do Sejmu i Senatu, w wyniku których 12 września powstał pierwszy po wojnie niekomunistyczny rząd.

Termin realizacji: 1.09.2019r.

 

  • Plener malarski i wystawa poplenerowa pn. „Wyspy polskości”.

Założeniem pleneru malarskiego i wynikających z niego późniejszych działań jest artystyczne pokazanie wspomnianych "wysp polskości" – miejsc, które po dziś dzień wiele znaczą w powiecie pilskim jeśli chodzi o tradycję narodową oraz takich, które w porównaniu do okresu zaborów straciły nieco na znaczeniu.

Zaplanowano:

 - plener malarski dla grupy 10 artystów malarzy: 6 ze środowiska pilskiego + 4 artystów z kraju;

- praca w zespołach; plenery przy "wyspach polskości": Sanktuarium Maryjne w Górce Klasztornej, Sanktuarium Maryjne w Skrzatuszu, wsie: Gromadno i Morzewo (nazywane przez władze niemieckie "wyspami polskości"), Glesno – dworek hr Chłapowskich, stadnina koni; wsie Piesna i Walentynowo);

- jednodniowa wyprawa wzdłuż przedwojennej granicy polsko-niemieckiej;

- spotkania z historykiem i regionalistą.

Imprezy poplenerowe: każdy z artystów uczestniczących w plenerze będzie miał obowiązek wykonać dwie prace w trakcie pleneru, z których jedna zostanie przekazana do zbiorów BWAiUP w Pile;

Wystawa poplenerowa pn. "Wyspy polskości" oraz wydanie katalogu wystawy, w którym znajdą się fotografie prac powstałych w trakcie trwania pleneru oraz teksty historyczne.

 Termin realizacji: 16.09 - 11.11.2019r.

 

  • MAŁE AKADEMIE "Porozmawiajmy o wolności" - PIĘĆ SPOTKAŃ O CHARAKTERZE INTEGRACJI MIĘDZYPOKOLENIOWEJ NA KANWIE OPOWIEŚCI Z OKRESU DWUDZIESTOLECIA MIĘDZYWOJENNEGO.

W ramach zadania zaplanowano:

- pięć spotkań w siedzibie MDK "Iskra" w Pile, tzw. "małe akademie", mających na celu integrację międzypokoleniową.

W spotkaniach wezmą udział grupy mieszane, międzypokoleniowe po 10 osób: seniorzy i młodzież z powiatu pilskiego. Akademie każdorazowo poprowadzą Bohaterowie Naszych Czasów, którzy pracowali, walczyli i przelewali krew w walce i trosce o wolność i niepodległość naszej Ojczyzny.

 - na zakończenie każdego z 5 spotkań zaplanowano wspólny spływ kajakowy rzeką Rurzycą, co pozwoli na kontynuację integracji międzypokoleniowej oraz rozmów na zapoczątkowane w trakcie akademii tematy w bardziej nieformalnych warunkach.

Termin realizacji: 1.07 - 7.07.2019r.

 

  • WARSZTATY WOKALNE „Mój głos - wolny głos!” zakończone "Koncertem piosenki patriotycznej - Dziś jesteśmy wolni".

Okazja do zetknięcia się z żywą pieśnią ludową i poznawania jej poprzez własne doświadczenie, którego gromadzenie pozwala szybciej uczyć się i zapamiętywać. Uczestnicy poznają technikę śpiewu pełnym głosem, zaczynając od jego wydobywania. Wykonają ćwiczenia emisyjne i będą eksperymentować z własnym głosem. Ale warsztaty to nie tylko praktyka muzyczna. Osoby zapoznają się z takimi pojęciami jak: tradycja ustna, jedno i wielogłosowość, wariantowość, rodzaje i funkcje pieśni, zaśpiew, symbolika. Postarają się zinterpretować tekst przy pomocy wskazówek prowadzącej, którą będzie Magdalena Ptaszyńśka. Wokalistka, muzyk, autorka muzyki i tekstów, absolwentka Akademii Muzycznej, im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej, pedagog śpiewu rozrywkowego, juror, wykładowca w Autorskiej Szkole Muzyki Rozrywkowej i Jazzu 
im. Krzysztofa.Komedy w Warszawie.

 

Uczestnicy poznają cechy i funkcje pieśni na konkretnych przykładach. Dowiedzą się, jak wykonywano pieśni ze względu na ich rodzaj i pochodzenie, a także o tym, czego nie da się zapisać nutami. W ten sposób oprócz nauki śpiewu poznają związek pieśni z życiem i pojmowaniem świata przez mieszkańców dawnej polski, Polski walczącej o niepodległość. Uczestnicy warsztatów śpiewaczych wreszcie będą mieli okazję prześledzić drogę pieśni patriotycznej od autentycznej postaci do stylizacji muzycznej. Ponadto w ostatnim dniu warsztatów kursanci własnoręcznie przygotują ozdoby i elementy scenografii na Koncert, który będzie uwieńczeniem 5 dni pracy.

 

Podczas koncertu zaprezentują się wszyscy uczestnicy warsztatów wokalnych. Koncert odbędzie się w sali widowiskowej pilskiego MDK ISKRA.

Termin realizacji: 1.10 - 6.10.2019r.

 

 

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022

w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”

 

Kalendarz wydarzeń

Kwiecień 2021
Po
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30