Dostawa książek na 2009 rok.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer 7890 - 2009

 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pile ogłasza przetarg na:

dostawę książek na 2009 rok.

 

CPV - Wspólny Słownik Zamówień - 22.11.30.00-5.

 

Protest

W związku ze złożonym protestem przez Dom Księgarski "MJL",ul. 14 Lutego 2, 64-920 Piła na zapis w SIWZ w procedurze przetargu nieograniczonego na dostawę książek na 2009 rok dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile Zamawiający przedłuża termin składania ofert na w/w zamówienie do dnia 12 lutego 2009 r. do godz. 10.00.

 

Protest uwzględniono - nastąpiły zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w Załącznikunr 2 do SIWZ (Oświadczenie wykonawcy).

 

Kalendarz wydarzeń

Sierpień 2022
Po
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31