Sukcesywna dostawa książek dla Biblioteki na 2011 rok

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer 43547 - 2011

 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pile ogłasza przetarg na:

sukcesywną dostawę książek na 2011 rok

 

CPV - Wspólny Słownik Zamówień - 22.11.30.00-5.

  

Pytanie:

Jak rozumieć zapisy §2 p.1 projektu umowy dotyczące pakowania przesyłek. Czy według Zamawiającego dopuszczalne jest: - przygotowanie jednej przesyłki/wysyłka na podstawie jednego dokumentu przewozowego/ składającej się z większej liczby zamówień pod warunkem umieszczenia każdego zamówienia w osobnej paczce wchodzącej w skład tej samej przesyłki, - umieszczenie większej ilości zamówień w jednej paczce wchodzącej w skład przesyłki, pod warunkiem umieszczenia każdego zamówienia w odrębnym, dodatkowym opakowaniu wewnątrz paczki.

Odpowiedź:

Jest dopuszczalne.

 

Pytanie:

Jak rozumieć zapisy §6 projektu umowy " Za opóźnienie w realizacji zamówienia..." - czy należy słowo "opóźnienie" rozumieć w znaczeniu zwłoki określonej w art. 476 K.C. Wykładnia literalna tego zapisu może spowodować, że nie będzie miał on mocy wiążącej strony, gdyż będzie pozostawał w sprzeczności z art. 476 K.C.

Odpowiedź:

Słowo "opóźnienie" należy rozumieć w znaczeniu zwłoki określonej w art. 476 K.C.

 

Pytanie:

Zwracamy uwagę na niewspółmierność wysokości kary umownej /obliczanej na zasadach określonych §6 ust.1 umowy/ do zakresu niewywiązania się w terminie z realizacji umowy /zamówienia częściowego/. Mając na względzie sposób obliczania kary umownej /od całkowitej wartości kontraktu/, zakres hipotetycznej zwłoki w realizacji zamówienia częściowego czy nawet jego części, krótki termin przeznaczony na realizacje zamówienia - wysokość kary umownej może zostać uznana za rażąco wygórowana w oparciu o art. 484 §2 K.C. Wedle uznania Zamawiającego sugerujemy zmianę sposobu ustalenia kary umownej lub (i) wydłużenie terminu realizacji zamówień.

Odpowiedź:

Zdaniem Zamawiającego kara umowna nie jest rażąco wygórowana i stanowi zabezpieczenie wykonania zamówienia.

 

Kalendarz wydarzeń

Lipiec 2020
Po
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
 
 
1
 • Wakacje z wyobraźnią
2
3
 • Wakacje z wyobraźnią
4
5
6
 • Wakacje z wyobraźnią
7
8
 • Wakacje z wyobraźnią
9
10
 • Wakacje z wyobraźnią
11
12
13
 • Wakacje z wyobraźnią
14
15
 • Wakacje z wyobraźnią
16
17
 • Wakacje z wyobraźnią
18
19
20
 • Wakacje z wyobraźnią
21
22
 • Wakacje z wyobraźnią
23
24
 • Wakacje z wyobraźnią
25
26
27
 • Wakacje z wyobraźnią
28
29
 • Wakacje z wyobraźnią
30
31
 • Wakacje z wyobraźnią