Przystanek Piła i okolice

 

 

Program edukacji regionalnej realizowany od lutego 2002 r., cały rok, 1-2 razy w miesiącu.

 

Realizatorzy: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

im. Pantaleona Szumana w Pile, Towarzystwo Miłośników Miasta Piły.

 

Beneficjenci: Dzieci i młodzież gimnazjalna, ponadgimnazjalna, studenci, mieszkańcy Piły i powiatu pilskiego.

 

 

 

 

Cele: 

 • poznanie historii, tradycji, współczesności oraz strategii Piły i powiatu pilskiego na lata 2004-2013
 • poznanie walorów turystycznych i rekreacyjnych Piły i okolic
 • przekazanie młodym mieszkańcom Piły i powiatu pilskiego poczucia własnej tożsamości regionalnej
 • kształtowanie postaw aktywnych działań na rzecz społeczności lokalnej
 • wykształcenie grupy liderów, kreatorów rozwoju Piły i powiatu, w myśl społeczeństwa obywatelskiego i zasad zrównoważonego rozwoju
 • udzielenie odpowiedzi na pytanie: "Kim jestem?", "Skąd jestem?", "Jaka jest moja mała ojczyzna?", "Czy ja z innymi tworzę małą ojczyznę?"

Formy: 

 • prelekcje, wykłady, odczyty, dyskusje, debaty tematyczne poświęcone przeszłości i współczesnym problemom, jakimi żyje miasto i powiat oraz ich mieszkańcy,
 • spotkania z ludźmi, którzy mają decydujący wpływ na historię, specyfikę i wizerunek Piły oraz powiatu pilskiego,
 • spotkania z ludźmi, których warto poznać z uwagi na ich postawy i realizowane cele życiowe,
 • warsztaty dziennikarskie, historyczne, fotograficzne w cyklu "Wakacyjna Akademia" pt., "Jak dokumentować miasto", lipiec-sierpień,
 • wycieczki turystyczne po Pile i gminach powiatu pilskiego - piesze, rowerowe, autokarowe; wyprawy przyrodnicze.

Integralną częścią każdego działania są prezentacje multimedialne, projekcje filmów, wystawy produktów. Ponadto każdorazowo beneficjenci projektu otrzymują wydawnictwa, foldery i inne materiały reklamowe firm, uczestniczących w realizacji projektu.

 

Średnio w każdym przedsięwzięciu (wykładzie) uczestniczy 80-120 osób, a w wycieczkach 45 osób. Stanowi to dowód, że adresaci projektu, a zwłaszcza ludzie młodzi, utożsamiają się z miejscem swojego zamieszkania, jego przeszłością i dniem dzisiejszym. Są świadomi, że dynamika rozwoju lokalnego ziemi, na której żyją, zależy od inicjatyw i aktywnego uczestnictwa jej mieszkańców.

 

Projekt prezentowano 25.10.2004 r. na III Międzynarodowej Konferencji Polskiego Związku Bibliotek pt. "Rola bibliotek w tworzeniu i umacnianiu tożsamości lokalnej. Regionalizm kulturowy". Wyróżniony został w 2005 Nagrodą Marszałka Województwa Wielkopolskiego w V edycji konkursu "Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich" i Nagrodą Marszałka Województwa Wielkopolskiego w V edycji konkursu na najlepszą bibliotekę prowadzącą działalność regionalną "Narody tracąc pamięć przestają istnieć", w kategorii bibliotek powiatowych i miejskich jako część projektu konkursowego pt. "Być użytecznym".

 

W 2006 roku projekt uzyskał wsparcie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programie operacyjnym "Patriotyzm Jutra".

 

2019-11-05Przystanek Piła i okolice

„Konsulowie RP w Pile w dwudziestoleciu międzywojennym” 
Wykład prowadził Marek Fijałkowski - historyk, muzealnik, regionalista oraz kustosz Muzeum Okręgowego w Pile.

W spotkaniu uczestniczyli uczniowie z Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica. Poznali oni historię pilskiego konsulatu, który działał od 1922 roku i reprezentował sprawy polskie w niemieckiej prowincji Marchia Graniczna Poznań – Prusy Wschodnie. Przybliżone im zostały sylwetki konsuli i pracowników konsulatu, m. in. postać pierwszego konsula Stanisława Jana Ptaszyckiego, Kazimierza Szwarcenberga – Czernego,  jak również sylwetki pilan działających w Radzie Ludowej, w Związku Polaków w Niemczech i ich związki z konsulatem.

czytelnia Biblioteki Głównej, ul. Staromiejska 14

2019-10-22Przystanek Piła i okolice

"Obraz międzywojennej Piły – polskie ślady"
Wykład prowadził dr Robert Kolasa, historyk, autor opracowań historycznych publikowanych m.in. w  „Kronice Wielkopolski”.

Młodzież z I klasy Liceum Ogólnokształcącego w Pile, miała okazję poznać historię Piły w okresie międzywojennym, różnorodność kulturową życia codziennego mieszkańców miasta, a także wiele ciekawych faktów historycznych naszego miasta.  Była to świetna lekcja historii, wzbogacona pokazem multimedialnym ze zdjęciami  przedwojennej Piły.

czytelnia Biblioteki Głównej, ul. Staromiejska 14

2019-10-08Przystanek Piła i okolice

"Ks. Bolesław Domański i jego działalność na rzecz Związku Polaków w Niemczech”

Wykład prowadził Maciej Usurski, historyk i kustosz Muzeum Stanisława Staszica w Pile.

W spotkaniu uczestniczyła 25 osobowa grupa młodzieży Technikum Wojskowego z Zespołu Szkół przy ul. Teatralnej w Pile,  wraz z opiekunem Kingą Mikołajewską.

czytelnia Biblioteki Głównej, ul. Staromiejska 14

2019-09-24Przystanek Piła i okolice

"Towarzystwo śpiewacze "Halka" - rola w umacnianiu tożsamości polskiej"

Wykład prowadził Marek Fijałkowski, historyk, regionalista, pracownik Muzeum Okręgowego w Pile.

Młodzież z I klasy Technikum Reklamy z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile, miała okazję poznać historię Towarzystwa śpiewaczego „Halka”, dzieje osób, które były związane z chórem, a także wiele ciekawych nieznanych historii z życia mieszkańców Piły, którzy w okresie międzywojennym zamieszkiwali nasze miasto i miały ogromny wpływ na umacnianie tożsamości polskiej w Pile w tym okresie.

czytelnia Biblioteki Głównej, ul. Staromiejska 14

2019-09-10Przystanek Piła i okolice

„Ks. Zygmunt Dykiert - działacz narodowy w Pile 1917-1919”

Wykład prowadził Roman Chwaliszewski, autor wielu publikacji historycznych, regionalista.

W spotkaniu uczestniczyła młodzież klasy I B (Budownictwo i renowacja) z Zespołu Szkół Budowlanych w Pile (32 osoby).

Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali godzinnego wykładu, podczas, którego poznali działalność narodową księdza Dykierta i warunki ekonomiczne, kościelne, wyznaniowe oraz historyczne, w których działał w rejonie pilskim.

Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Programu Wieloletniego Niepodległa na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

"Razem dla Niepodległej" - wzmacnianie wspólnoty społeczności powiatu pilskiego w oparciu o polską i lokalną historię narodową.

czytelnia Biblioteki Głównej, ul. Staromiejska 14

2018-11-06Przystanek Piła i okolice

„Działalność Konsulatu RP w latach 1928-1934 w Pile.

Rola i znaczenie w umacnianiu tożsamości narodowej Polaków”

Wykład prowadził Roman Chwaliszewski, autor wielu publikacji historycznych, regionalista.

W spotkaniu uczestniczyli uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych, I Liceum Ogólnokształcacego im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz mieszkańcy miasta.

Przedsięwzięcie realizowane w ramach Programu Wieloletniego Niepodległa, w którym wnioskodawcą jest Biuro Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych, a Biblioteka partnerem.

czytelnia Biblioteki Głównej, ul. Staromiejska 14

„Projekt Niepodległa” – na 100-lecie odzyskania Niepodległości.

2018-10-17Przystanek Piła i okolice

„Polacy spod Znaku Rodła - ślady pilskie”

Wykład prowadził dr Robert Kolasa.

W spotkaniu uczestniczyli uczniowie Zespołu Szkół Gastronomicznych, I Liceum Ogólnokształcacego im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz mieszkańcy miasta.

Przedsięwzięcie realizowane w ramach Programu Wieloletniego Niepodległa, w którym wnioskodawcą jest Biuro Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych, a Biblioteka partnerem.

„Projekt Niepodległa” – na 100-lecie odzyskania Niepodległości.

2018-10-03Przystanek Piła i okolice

„Pilanie okresu międzywojennego”

Wykład prowadził Marek Fijałkowski.

W spotkaniu uczestniczyli uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych oraz mieszkańcy miasta.

czytelnia Biblioteki Głównej, ul. Staromiejska 14

Przedsięwzięcie realizowane w ramach Programu Wieloletniego Niepodległa, w którym wnioskodawcą jest Biuro Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych, a Biblioteka partnerem.

„Projekt Niepodległa” – na 100-lecie odzyskania Niepodległości.

2018-09-18Przystanek Piła i okolice

„Ruch niepodległościowy na terenie gmin powiatu pilskiego”

Wykład prowadził dr Robert Kolasa.

W spotkaniu uczestniczyli uczniowie Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica oraz mieszkańcy miasta.

czytelnia Biblioteki Głównej, ul. Staromiejska 14

Przedsięwzięcie realizowane w ramach Programu Wieloletniego Niepodległa, w którym wnioskodawcą jest Biuro Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych, a Biblioteka partnerem.

„Projekt Niepodległa” – na 100-lecie odzyskania Niepodległości.

2018-09-06Przystanek Piła i okolice

„Historia kościoła Świętych Janów, symbolu polskości Piły”

Wykład prowadził Marek Fijałkowski.

W spotkaniu uczestniczyli uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych oraz mieszkańcy miasta.

czytelnia Biblioteki Głównej, ul. Staromiejska 14

Przedsięwzięcie realizowane w ramach Programu Wieloletniego Niepodległa, w którym wnioskodawcą jest Biuro Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych, a Biblioteka partnerem.

„Projekt Niepodległa” – na 100-lecie odzyskania Niepodległości.

2011-04-12Przystanek Piła i okolice

Wystawa multimedialna „Piła – nasze odkrycia” oraz spotkanie z jej autorami Waldemarem Kwaśniakiem i Romanem Oleś.
Biblioteka Główna, ul. Buczka 14

Kalendarz wydarzeń

Lipiec 2020
Po
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
 
 
1
 • Wakacje z wyobraźnią
2
3
 • Wakacje z wyobraźnią
4
5
6
 • Wakacje z wyobraźnią
7
8
 • Wakacje z wyobraźnią
9
10
 • Wakacje z wyobraźnią
11
12
13
 • Wakacje z wyobraźnią
14
15
 • Wakacje z wyobraźnią
16
17
 • Wakacje z wyobraźnią
18
19
20
 • Wakacje z wyobraźnią
21
22
 • Wakacje z wyobraźnią
23
24
 • Wakacje z wyobraźnią
25
26
27
 • Wakacje z wyobraźnią
28
29
 • Wakacje z wyobraźnią
30
31
 • Wakacje z wyobraźnią